fbpx

Kontakt

Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki
ul. Kro­wo­der­ska 24/3
31–142 Kra­ków

Za­pra­sza­my do na­szej sie­dzi­by
od po­nie­dział­ku do piąt­ku,
w go­dzi­nach od 8:00 do 16:00.

e‑mail: fundacja@pomocafryce.org
tel. 12 357–65-26, 12 357–62-00

KRS: 0000415325
REGON: 122539954
NIP: 6762454487

Śledź na­sze wpi­sy na Fa­ce­bo­oku:
facebook.com/PolskaFundacjadlaAfryki

Print Friendly, PDF & Email