Aby pomóc Afryce, masz wiele możliwości. Włącz się!

Włącz się!
Fot.: Piotr Żurek
Włącz się!
Fot.: Piotr Żurek
POWIEDZ, KOMU POMÓC? SKON­TAK­TUJ NAS Z INSTY­TU­CJĄ, KTÓ­RA POTRZE­BU­JE POMO­CY. MUSI­MY USŁY­SZEĆ O PRO­JEK­CIE, ABY GO WESPRZEĆ

Wię­cej...

PRZE­KAŻ 1% PODAT­KU NA POMOC W AFRYCE

Wię­cej...

ZRÓB WŁA­SNĄ KAMPANIĘ

Wię­cej...

WŁĄCZ SIĘ W WOLONTARIAT

 Wię­cej...