Aby pomóc Afryce, masz wiele możliwości. Włącz się!

Włącz się!
Fot.: Piotr Żurek
Włącz się!
Fot.: Piotr Żurek
POWIEDZ, KOMU POMÓC? SKON­TAK­TUJ NAS Z INSTY­TU­CJĄ, KTÓ­RA POTRZE­BU­JE POMO­CY. MUSI­MY USŁY­SZEĆ O PRO­JEK­CIE, ABY GO WES­PRZEĆ

Wię­cej...

PRZE­KAŻ 1% PODAT­KU NA POMOC W AFRY­CE

Wię­cej...

ZRÓB WŁA­SNĄ KAM­PA­NIĘ

Wię­cej...

WŁĄCZ SIĘ W WOLON­TA­RIAT

 Wię­cej...