Projekty zrealizowane

Projekty zrealizowane
Fot.: Jaga Mącz­ka
Projekty zrealizowane
Projekty zrealizowane
Fot.: Jaga Mącz­ka
Dach dla domu kobiet w Pandienou-Lehar (Senegal)
DACH DLA DOMU KOBIET

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
10 418 EURO

MIEJ­SCE:
SENE­GAL

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
Sondy dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)
SON­DY DLA SZPI­TA­LA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
3 SON­DY

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
Zaprzęg dla fermy edukacyjnej w Anivorano (Madagaskar)
ZAPRZĘG DLA FER­MY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
2 ZEBU

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
Gabinet medyczny w centrum formacji zawodowej dla dzieci ulicy w Antananarywie (Madagaskar)
GABI­NET DLA DZIE­CI ULI­CY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
300 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
Budowa studni w Antsohikiely i Croisement Malakialina (Madagaskar)
DWIE STUD­NIE

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
18 000 ZŁ

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
SOR W MAM­PI­KO­NY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
300 000 EURO

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
Żłobek dla 50 dzieci w stolicy Tanzanii
ŻŁO­BEK W DAR ES SALA­AM

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
50 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
TAN­ZA­NIA

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
Projekt edukacyjny 2020
PRO­JEKT EDU­KA­CYJ­NY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
89 WPI­SÓW BLO­GA

MIEJ­SCE:
POL­SKA

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
Studnia w Tsangambato (Madagaskar)
STUD­NIA TSAN­GAM­BA­TO

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
10 000 ZŁ

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
Otwarcie sklepu w dzielnicy Kimbanseke w Kinszasie
SKLEP W KIN­SZA­SIE

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
7090 USD

MIEJ­SCE:
DR KON­GA

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
Barka do przewozu chorych Berevo (Madagaskar)

BAR­KA DLA CHO­RYCH

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
57 627 ZŁ

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
African Music School
SZKO­ŁA MUZYCZ­NA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
107 OKIEN

MIEJ­SCE:
BOUAR, RŚA

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
Sprzęt rolniczy dla ubogich w Kiabakari (Tanzania)
SPRZĘT ROL­NI­CZY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
170 000 ZŁ

MIEJ­SCE:
KIA­BA­KA­RI, TAN­ZA­NIA

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
Remont łaźni w Bafoussam (Kamerun)
ŁAŹ­NIE DLA WIĘ­ZIE­NIA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
360 OSA­DZO­NYCH

MIEJ­SCE:
BAFO­US­SAM, KAME­RUN

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
Budowa ośrodka zdrowia w Mbaikoro (Republika Czadu)
OŚRO­DEK ZDRO­WIA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
510 000 PLN

MIEJ­SCE:
MBA­IKO­RO, CZAD

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
Budowa gimnazjum w Mbaikoro (Republika Czadu)
BUDO­WA GIM­NA­ZJUM

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
4 HAN­GA­RY

MIEJ­SCE:
MBA­IKO­RO, CZAD

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
Budowa tanku dla przedszkola w Mwanga (Tanzania)
TANK NA WODĘ

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
110 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
MWAN­GA, TAN­ZA­NIA

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
Budowa sali dla przedszkola w Abong Mbang (Kamerun)
SALA DLA PRZED­SZKO­LA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
9160 EURO

MIEJ­SCE:
ABONG MBANG, KAME­RUN

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
Rozbudowa laboratorium w Marillac – Tolagnaro (Madagaskar)
LABO­RA­TO­RIUM DLA TOLA­GNA­RO

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
31 807 EURO

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
Prace na fermie w Anivorano
BUDY­NEK NA FER­MIE

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
14 565 EURO

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
HODOW­LA KUR

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
150 NIO­SEK
MIEJ­SCE:
NAIRO­BI, KENIA
ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
ROZ­BU­DO­WA SZKO­ŁY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
80 MIEJSC
MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR
ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
ROZ­BU­DO­WA FER­MY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
200 ŚWI­NIA­KÓW

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
MASKI OCHRON­NE DLA DZIE­CI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
8 000 MASEK

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
WAL­KA Z EPI­DE­MIĄ

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
10 000 EURO

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
AUTO­BUS SZKOL­NY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
100 SIE­ROT

MIEJ­SCE:
MAGAN­ZO, TAN­ZA­NIA

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
OGRO­DZE­NIE PRZED­SZKO­LA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
130 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
ESSIENG­BOT, KAME­RUN

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
POMOC SZKO­ŁOM

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
3 DACHY

MIEJ­SCE:
KAME­RUN

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
HODOW­LA KUR

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
500 UCZEN­NIC

MIEJ­SCE:
CHA­MU­KA, ZAMBIA

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
STUD­NIA MAN­DIA­VA­TO

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
11 258 EURO

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
STUD­NIE W ANI­VA­RA­NO

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
2 STUD­NIE NA FER­MIE

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
WYPO­SA­ŻE­NIE DOMU DLA ALBI­NO­SÓW

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
14 MIESZ­KAŃ­CÓW

MIEJ­SCE:
MWAN­ZA, TAN­ZA­NIA

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
SANI­TA­RIA­TY DLA OŚROD­KA ZDRO­WIA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
300 PACJENTÓW/M‑C

MIEJ­SCE:
HANY­IG­BA, TOGO

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
CIĄ­GNIK DLA FER­MY EDU­KA­CYJ­NEJ

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
2000 EURO

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
ZIE­MIA POD SZPI­TAL

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
9500 EURO

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
ODBU­DO­WA SZKO­ŁY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
99 000 ZŁ

MIEJ­SCE:
KIBI­LA, DRK

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
ŚWIE­TLI­CA DLA SIE­ROT

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
30 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
KIN­SZA­SA, DRK

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
BUDY­NEK PRZY­CHOD­NI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
6000 CHORYCH/ROK

MIEJ­SCE:
DIMA­KO, KAME­RUN

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
ŁÓDŹ I SZKO­ŁA W BERE­VO

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
20 400 EURO

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
REMONT PRZED­SZKO­LA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
18 000 ZŁ

MIEJ­SCE:
BER­TO­UA, KAME­RUN

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
SZKO­ŁA DLA AMBO­HIT­SA­RA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
3 KLA­SY

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
EDU­KA­CJA DZIE­CI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
96 500 EURO

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
DOŻY­WIA­NIE DZIE­CI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
1100 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
KON­CEN­TRA­TO­RY TLE­NU

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
15 URZĄ­DZEŃ

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
CŁO ZA KARET­KĘ

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
9420 EURO

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
WYSYŁ­KA SPRZĘ­TU MED.

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
22 580 ZŁ

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
NASIO­NA NA ZASIEW

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
18 900 EURO

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
RAM­PA DLA SZPI­TA­LA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
20 000 EURO

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
RYŻ DLA POWO­DZIAN

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
19 000 EURO

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
WSPAR­CIE DZIE­CI ULI­CY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
17 500 EURO

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
KON­CEN­TRA­TO­RY TLE­NU

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
15 URZĄ­DZEŃ

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
BUDO­WA ŚWIE­TLI­CY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
30 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
KIN­SZA­SA, DRK

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
DOMY DLA NIE­WI­DO­MYCH

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
245 NIE­WI­DO­MYCH

MIEJ­SCE:
NGA­OUN­DAYE, RŚA

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
LECZE­NIE PACJEN­TÓW

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
16 000 EURO

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
Wspófinansowanie karetki dla Mampikony (Madagaskar)
ZAKUP KARET­KI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
17 320 EURO

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
STUD­NIE DLA SZPI­TA­LA I SZKO­ŁY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
9 STUD­NI

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
STUD­NIE KOPA­NE

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
3 STUD­NIE

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
SANI­TA­RIA­TY DLA SZKO­ŁY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
200 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
OBO­RA PRZY­SZKOL­NA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
150 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
SUB­U­KI, KENIA

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
STUD­NIA DLA TRĘ­DO­WA­TYCH

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
1O CHO­RYCH

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
SPRZĘT DLA RYBA­KÓW

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
1 ŁOD­KA

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
PRO­JEKT EDU­KA­CYJ­NY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
21 WARSZ­TA­TÓW

MIEJ­SCE:
POL­SKA

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
PORO­DÓW­KA W MAN­DIA­VA­TO

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
1500 PORO­DÓW

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
POM­PY DLA DOMU DZIEC­KA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
30 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
SPRZĘT DLA SZPI­TA­LA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
5 INKU­BA­TO­RÓW

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
REMONT SZPI­TA­LA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
86 ŁÓŻEK

MIEJ­SCE:
KATON­DWE, ZAMBIA

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
WYPO­SA­ŻE­NIE SZKO­ŁY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
86 ŁÓŻEK

MIEJ­SCE:
JAU­IN­DE, KAME­RUN

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
MISJA MEDYCZ­NA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
3000 PACJEN­TÓW

MIEJ­SCE:
MADA­GAK­SAR

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
SPRZĘT DLA SZPI­TA­LA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
150 KG SPRZĘ­TU

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
REMONT PRZY­CHOD­NI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
5 INKU­BA­TO­RÓW

MIEJ­SCE:
ESSENG, KAME­RUN

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
DIA­TER­MIA CHI­RUR­GICZ­NA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
10 962 ZŁ

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
UPRA­WA I HODOW­LA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
200 KUR

MIEJ­SCE:
NAIRO­BI, KENIA

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
SPRZĘT DLA SZPI­TA­LA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
2 URZĄ­DZE­NIA

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
WYPO­SA­ŻE­NIE SZPI­TA­LA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
127 000 EURO

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
POD­RĘCZ­NI­KI DLA SZKO­ŁY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
15 000 ZŁ

MIEJ­SCE:
KAME­RUN

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
JADAL­NIA DLA PRZED­SZKO­LA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
80 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
MAGAN­ZO, TAN­ZA­NIA

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
CHŁOD­NIA DLA FAR­MY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
7200 DOLA­RÓW

MIEJ­SCE:
KASI­SI, ZAMBIA

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
FIL­TRY DO STUD­NI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
12 100 EURO

MIEJ­SCE:
KOLAN­G’A, TAN­ZA­NIA

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
ROZ­BU­DO­WA SZKO­ŁY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
248 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
BUN­DO­LI, GHA­NA

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
HODOW­LA KRÓ­LI­KÓW

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
2000 ZŁ

MIEJ­SCE:
KITHA­TU, KENIA

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
USG DLA SZPI­TA­LA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
420 PORODÓW/ROK

MIEJ­SCE:
WIA­GA, GHA­NA

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
AGRE­GAT DLA SZKO­ŁY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
15 050 ZŁ

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
WYPO­SA­ŻE­NIE SZKO­ŁY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
468 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
BOUBA-DJA­­RA, KAME­RUN

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
WYPO­SA­ŻE­NIE STO­LAR­NI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
10 STO­ŁÓW

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
TRANS­PORT ŻYW­NO­ŚCI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
8 TON

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
AUTO­BUS SZKOL­NY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
250 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
KIA­BA­KA­RI, TAN­ZA­NIA

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
SPRZĘT DLA SZPI­TA­LA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
2 URZĄ­DZE­NIA

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
PIĘ­TRO SZPI­TA­LA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
20 750 EURO

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
SPRZĘT DLA PRZY­CHOD­NI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
2 URZĄ­DZE­NIA

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
EDU­KA­CJA DZIE­CI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
68 000 EURO

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
STO­ŁOW­KA DLA SZKO­ŁY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
500 UCZEN­NIC

MIEJ­SCE:
CHA­MU­KA, ZAMBIA

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
WYPO­SA­ŻE­NIE WARSZ­TA­TÓW

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
6 KOM­PU­TE­RÓW

MIEJ­SCE:
GARO­UA BOULAI, KAME­RUN

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
WAL­KA Z EPI­DE­MIĄ ODRY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
1800 PACJEN­TÓW

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
REMONT PRZY­CHOD­NI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
36 500 PACJENTÓW/ROK

MIEJ­SCE:
GARO­UA BOULAI, KAME­RUN

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
ZAPLE­CZE DLA PRZY­CHOD­NI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
28 150 EURO

MIEJ­SCE:
GMAS­SA­DJO­UN, TOGO

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
DOM DZIEC­KA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
30 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
AYOS, KAME­RUN

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
LABO­RA­TO­RIUM W BERE­VO

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
4 POMIESZ­CZE­NIA

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
KARET­KA DLA SZPI­TA­LA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
11 100 EURO

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
REMONT SZKO­ŁY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
103 M MURU

MIEJ­SCE:
NGA­OUN­DAYE, RŚA

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
PRO­JEKT EDU­KA­CYJ­NY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
1800 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
POL­SKA

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
STUD­NIE GŁĘ­BI­NO­WE

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
3 STUD­NIE

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
MISJA MEDYCZ­NA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
470 KON­SUL­TA­CJI

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
EDU­KA­CJA DZIE­CI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
26 300 EURO

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
BUDY­NEK SZKO­ŁY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
78 000 ZŁ

MIEJ­SCE:
KIRUD­DU, UGAN­DA

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
REMONT PRZED­SZKO­LA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
100 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
BER­TO­UA, KAME­RUN

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
ZAKUP LEKÓW

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
3000 ZŁ

MIEJ­SCE:
KPAN­GAN­ZI­PIO, TOGO

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
DOŻY­WIA­NIE DZIE­CI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
300 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
SOLA­RY DLA PRZY­CHOD­NI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
2000 EURO

MIEJ­SCE:
NDE­LE­LE, KAME­RUN

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
CIĘ­ŻA­RÓW­KA DLA CEN­TRUM DZIE­CI ULI­CY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
300 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
WIO­SKI DLA TRĘ­DO­WA­TYCH

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
10 DOMÓW

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
POMOC SZKO­LE

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
2 NOWE KLA­SY

MIEJ­SCE:
ESSIENG­BOT, KAME­RUN

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
MOTOR DLA GABI­NA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
867 EURO

MIEJ­SCE:
LOME, TOGO

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
BUDO­WA SZPI­TA­LA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
100 ŁÓŻEK

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
KON­FE­REN­CJA MEDYCZ­NA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
11 WYKŁA­DÓW

MIEJ­SCE:
WRO­CŁAW, POL­SKA

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
DOM DZIE­CI ULI­CY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
300 WYCHO­WAN­KÓW

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
PRZY­CHOD­NIA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
600 PACJENTÓW/M‑C

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
SPRZĘT DLA SZPI­TA­LA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
60 PACJEN­TÓW DZIEN­NIE

MIEJ­SCE:
MOUTO­UR­WA, KAME­RUN

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
SZKO­ŁA POD­STA­WO­WA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
4 KLA­SY

MIEJ­SCE:
AMA­RA BODO, ETIO­PIA

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
ANA­LI­ZA­TOR DLA PRZY­CHOD­NI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
30 PACJEN­TÓW DZIEN­NIE

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
ANA­LI­ZA­TOR W MAM­PI­KO­NY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
4000 ZŁ

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
EDU­KA­CJA DZIE­CI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
120 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
SOLA­RY DLA CEN­TRUM DZIE­CI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
130 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
KITHA­TU, KENIA

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
ROZ­BU­DO­WA FAR­MY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
100 KUR

MIEJ­SCE:
KITHA­TU, KENIA

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
WYKOŃ­CZE­NIE PRZED­SZKO­LA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
40 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
KWA­MA­TIAS, TAN­ZA­NIA

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
ODCZYN­NI­KI DLA LABO­RA­TO­RIÓW

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
84 POJEM­NI­KI

MIEJ­SCE:
TOGO

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
WSPAR­CIE LABO­RA­TO­RIÓW

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
10 060 ZŁ

MIEJ­SCE:
HEL­LO­TA, BAS­SAR (TOGO)

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
WYPO­SA­ŻE­NIE SZKO­ŁY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
300 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
BUDO­WA INTER­NA­TU

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
29 767 EURO

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
INTER­WEN­CYJ­NE DOŻY­WIA­NIE

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
1000 KG FASO­LI

MIEJ­SCE:
GATA­RA, BURUN­DI

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
WYPO­SA­ŻE­NIE CEN­TRUM DZIE­CI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
300 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
KITHA­TU, KENIA

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
PAWI­LON DLA SZKO­ŁY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
1800 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
ABONG-MBANG, KAME­RUN

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
SAMO­CHÓD DLA PRZY­CHOD­NI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
200 PACJEN­TÓW DZIEN­NIE

MIEJ­SCE:
WIA­GA, GHA­NA

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
DOŻY­WIA­NIE DZIE­CI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
700 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
WSPAR­CIE SZKO­ŁY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
172 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
DORZE, ETIO­PIA

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
POMOC DLA HELEN

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
2000 ZŁ

MIEJ­SCE:
NGU­ELE­MEN­DO­UKI, KAME­RUN

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
SPA­WAR­KA DLA JEANA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
5700 ZŁ

MIEJ­SCE:
MBA­IKO­RO, CZAD

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
ODWIERT STUD­NI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
12 000 ZŁ

MIEJ­SCE:
KWAM­NE­KE, TAN­ZA­NIA

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
MISJA MEDYCZ­NA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
1560 KON­SUL­TA­CJI

MIEJ­SCE:
SANG­ME­LIN, KAME­RUN

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
DWIE CYSTER­NY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
600 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
GATA­RA, BURUN­DI

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
ZBIOR­NIK NA WODĘ

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
45 PRA­COW­NIC

MIEJ­SCE:
AYOS, KAME­RUN

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
AGRE­GAT PRĄ­DO­TWÓR­CZY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
16KVA MOCY

MIEJ­SCE:
BELA­BO, KAME­RUN

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
WSPAR­CIE CEN­TRUM KOBIET

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
65 UCZEN­NIC

MIEJ­SCE:
BOUAR, RŚA

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
WSPAR­CIE NAUCZY­CIE­LI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
65 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
BAFO­US­SAM, KAME­RUN

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
RATO­WA­NIE DZIE­CI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
400 ZŁ/M‑C

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
WYPO­SA­ŻE­NIE PRZY­CHOD­NI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
11 650 EURO

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
STUD­NIA DLA SZPI­TA­LA I SZKO­ŁY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
1000 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
YUM­BI, DRK

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
SOLA­RY DLA DOMU DZIEC­KA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
50 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
WSPAR­CIE DZIE­CI ULI­CY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
16 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
LUENA, ANGO­LA

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
SOLA­RY DLA PRZY­CHOD­NI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
256 PORODÓW/ROK

MIEJ­SCE:
AYOS, KAME­RUN

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
PRA­COW­NIA DLA UCZNIÓW

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
350 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
NDIEM­BOU, KAME­RUN

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
WYSYŁ­KA SPRZĘ­TU

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
200 ZŁ

MIEJ­SCE:
MKU­SHI, ZAMBIA

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
MLE­KO DLA CHO­RYCH

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
20 MATEK

MIEJ­SCE:
ESSENG, KAME­RUN

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
WODA DLA PRZY­CHOD­NI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
5412 EURO

MIEJ­SCE:
SABOU, BUR­KI­NA FASO

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
STUD­NIE DLA SZKÓŁ

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
3 SZKO­ŁY

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
KUCH­NIA DLA SZKÓŁ

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
260 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
MADA­­GA­­SKA­­RA­­BONG-MBANG, KAME­RUN

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
CEN­TRUM MEDYCZ­NE

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
40 PACJEN­TÓW DZIEN­NIE

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
OŚRO­DEK DLA NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NYCH

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
23 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
LAI, CZAD

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
WYSYŁ­KA BUTÓW

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
1500 PAR

MIEJ­SCE:
CHA­MU­KA, ZAMBIA

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
PRZE­NO­ŚNE USG

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
8943 KON­SUL­TA­CJI

MIEJ­SCE:
LOME, TOGO

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
CEN­TRUM DZIE­CI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
72 POD­OPIECZ­NYCH

MIEJ­SCE:
BUKAN­GA, TAN­ZA­NIA

ROK: 2016

WIĘ­CEJ...
TOA­LE­TY DLA SZKO­ŁY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
9 TOA­LET

MIEJ­SCE:
SUB­U­KI, KENIA

ROK: 2016

WIĘ­CEJ...
SPRZĘT DLA SZPI­TA­LA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
9 800 ZŁ

MIEJ­SCE:
NKAW­KAW, GHA­NA

ROK: 2016

WIĘ­CEJ...
AKCJA ODRO­BA­CZA­NIA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
10 000 PACJEN­TÓW

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2016

WIĘ­CEJ...
HODOW­LA DRO­BIU

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
7042 ZŁ

MIEJ­SCE:
JAUN­DE, KAME­RUN

ROK: 2016

WIĘ­CEJ...
APA­RAT DO ELEK­TRO­FO­RE­ZY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
1500 PACJENTÓW/M‑C

MIEJ­SCE:
LOME, TOGO

ROK: 2016

WIĘ­CEJ...
INTER­NAT DLA STU­DEN­TÓW

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
20 166 EURO

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
REMONT SZKO­ŁY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
1000 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2016

WIĘ­CEJ...
WYPO­SA­ŻE­NIE PRZY­CHOD­NI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
20 042 ZŁ

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2016

WIĘ­CEJ...
Dożywianie sierot
DOŻY­WIA­NIE SIE­ROT

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
1887 ZŁ

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2015

WIĘ­CEJ...
SAMO­CHÓD DLA PRZY­CHOD­NI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
50 ŁÓŻEK

MIEJ­SCE:
RUSHA­KA, RWAN­DA

ROK: 2016

WIĘ­CEJ...
KSIĄZ­KI DLA ŚWIE­TLI­CY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
100 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
BOUAR, RŚA

ROK: 2016

WIĘ­CEJ...
BUDO­WA SZKO­ŁY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
60 000 ZŁ

MIEJ­SCE:
KIRUD­DU, UGAN­DA

ROK: 2016

WIĘ­CEJ...
DOM DZIEC­KA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
292 525 ZŁ

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2016

WIĘ­CEJ...
WSPAR­CIE NIE­WI­DO­MYCH

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
800 OSÓB

MIEJ­SCE:
SILOE, RPA

ROK: 2016

WIĘ­CEJ...
WSPAR­CIE SZKÓŁ

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
300 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
MBA­IBE­RE, RŚA

ROK: 2016

WIĘ­CEJ...
KUCH­NIA DLA WIĘŹ­NIÓW

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
980 OSÓB

MIEJ­SCE:
BAFO­US­SAM, KAME­RUN

ROK: 2016

WIĘ­CEJ...
BUDO­WA PRZED­SZKO­LA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
80 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
MAGAN­ZO, TAN­ZA­NIA

ROK: 2016

WIĘ­CEJ...
MASZY­NY DO MŁY­NA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
3 MASZY­NY

MIEJ­SCE:
MAN­DA­MA, KAME­RUN

ROK: 2016

WIĘ­CEJ...
GABI­NET LEKAR­SKI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
1000 POD­OPIECZ­NYCH

MIEJ­SCE:
SOKO­DE, TOGO

ROK: 2016

WIĘ­CEJ...
POMOC DLA JOH­NA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
3203 ZŁ

MIEJ­SCE:
HELO­TA, TOGO

ROK: 2016

WIĘ­CEJ...
BUDO­WA STUD­NI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
27 STUD­NI

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2016

WIĘ­CEJ...
ROZ­BU­DO­WA PRZY­CHOD­NI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
300 CHORYCH/M‑C

MIEJ­SCE:
BAS­SAR, TOGO

ROK: 2016

WIĘ­CEJ...
REMONT SZKO­ŁY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
110 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2015

WIĘ­CEJ...
BUDO­WA PRZY­CHOD­NI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
72 034 ZŁ

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2015

WIĘ­CEJ...
WODA DLA TOA­NA­SI­NA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
20 M ODWIER­TU

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2015

WIĘ­CEJ...
SZKO­ŁA STO­LAR­SKA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
27 STUDNI40 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2015

WIĘ­CEJ...
URU­CHO­MIE­NIE MŁY­NA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
2 SIL­NI­KI

MIEJ­SCE:
HELO­TA, TOGO

ROK: 2015

WIĘ­CEJ...
SPRZĘT DLA PRZY­CHOD­NI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
12 ŁÓŻEK

MIEJ­SCE:
CHA­MI­LA­LI, ZAMBIA

ROK: 2015

WIĘ­CEJ...
BUDO­WA OLE­JAR­NI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
5 HA UPRAW

MIEJ­SCE:
AYOS, MADA­GA­SKAR

ROK: 2015

WIĘ­CEJ...
POMOC LABO­RA­TO­RIOM

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
3 OŚROD­KI ZDRO­WIA

MIEJ­SCE:
TOGO

ROK: 2015

WIĘ­CEJ...
LEKI DLA APTE­KI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
1000 PACJENTÓW/M‑C

MIEJ­SCE:
LOME, TOGO

ROK: 2015

WIĘ­CEJ...
STA­WY RYB­NE

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
5 STA­WÓW

MIEJ­SCE:
ATOK, KAME­RUN

ROK: 2015

WIĘ­CEJ...
PORO­DÓW­KA W DOKPA­LE

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
200 PORO­DÓW ROCZ­NIE

MIEJ­SCE:
WYBRZE­ŻE KOŚCI SŁO­NIO­WEJ

ROK: 2015

WIĘ­CEJ...
PRO­DUK­CJA JOGUR­TU

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
12 000 L/M‑C

MIEJ­SCE:
NAKU­RU, KENIA

ROK: 2015

WIĘ­CEJ...
WSPAR­CIE CHO­RYCH NA AIDS

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
3000 EURO

MIEJ­SCE:
ESSENG, KAME­RUN

ROK: 2015

WIĘ­CEJ...
STUD­NIA DLA SZKO­ŁY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
300 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
NDE­LE­LE, KAME­RUN

ROK: 2015

WIĘ­CEJ...
MLE­KO DLA CHO­RYCH

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
140 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
ESSENG, KAME­RUN

ROK: 2015

WIĘ­CEJ...
KUCH­NIA DLA CHO­RYCH

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
7850 EURO

MIEJ­SCE:
RUSHA­KI, RTWAN­DA

ROK: 2015

WIĘ­CEJ...
BUDO­WA STUD­NI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
35 STUD­NI

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2015

WIĘ­CEJ...
WYPO­SA­ŻE­NIE SZKO­ŁY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
19 800 ZŁ

MIEJ­SCE:
YAM­FO, GHA­NA

ROK: 2015

WIĘ­CEJ...
GOSPO­DAR­STWO ROL­NE

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
4 HA UPRAW

MIEJ­SCE:
NGAN­KE, KAME­RUN

ROK: 2015

WIĘ­CEJ...
BUDO­WA SZKÓŁ

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
3 SZKO­ŁY

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2015

WIĘ­CEJ...
MASZY­NY BRAJ­LOW­SKIE

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
40 MASZYN

MIEJ­SCE:
KIBE­HO, RWAN­DA

ROK: 2014

WIĘ­CEJ...
OŚRO­DEK ZDRO­WIA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
300 PACJENTÓW/M‑C

MIEJ­SCE:
CHA­MI­LA­LI, ZAMBIA

ROK: 2014

WIĘ­CEJ...
POMOC DLA SIE­RO­CIŃ­CA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
30 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
KISU­MU, KENIA

ROK: 2014

WIĘ­CEJ...
SOLA­RY DLA PRZY­CHOD­NI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
25 PACJEN­TÓW DZIEN­NIE

MIEJ­SCE:
ESSENG, KAME­RUN

ROK: 2014

WIĘ­CEJ...
ODBU­DO­WA SZKO­ŁY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
550 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2014

WIĘ­CEJ...
POMOC DLA DOMU DZIEC­KA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
300 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2014

WIĘ­CEJ...
OPE­RA­CJA LUCA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
8500 ZŁ

MIEJ­SCE:
ESSO­HA­NA­MA, TOGO

ROK: 2014

WIĘ­CEJ...
GOSPO­DAR­STWO ROL­NE

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
2900 SADZO­NEK

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2014

WIĘ­CEJ...
ODBU­DO­WA SZKO­ŁY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
30 ABSOL­WEN­TEK

MIEJ­SCE:
PAGO­UDA, TOGO

ROK: 2014

WIĘ­CEJ...
BUDO­WA PRZED­SZKO­LA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
40 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
AWAN­DJE­LO, TOGO

ROK: 2014

WIĘ­CEJ...
LEKI DLA APTE­KI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
20 ZŁ — LEK NA MALA­RIĘ

MIEJ­SCE:
SAOUDE, TOGO

ROK: 2014

WIĘ­CEJ...
BUDO­WA SZKO­ŁY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
30 CIĘ­ŻA­RÓ­WEK PIA­SKU

MIEJ­SCE:
HELO­TA, TOGO

ROK: 2014

WIĘ­CEJ...
Dożywianie dzieci w Helocie (Togo)
DOŻY­WIA­NIE DZIE­CI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
40 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
HELO­TA, TOGO

ROK: 2014

WIĘ­CEJ...

Rok 2020:

Dach dla domu kobiet w Pandienou-Lehar (Senegal)
DACH DLA DOMU KOBIET

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
10 418 EURO

MIEJ­SCE:
SENE­GAL

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
Sondy dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)
SON­DY DLA SZPI­TA­LA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
3 SON­DY

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
Zaprzęg dla fermy edukacyjnej w Anivorano (Madagaskar)
ZAPRZĘG DLA FER­MY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
2 ZEBU

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
Gabinet medyczny w centrum formacji zawodowej dla dzieci ulicy w Antananarywie (Madagaskar)
GABI­NET DLA DZIE­CI ULI­CY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
300 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
Budowa studni w Antsohikiely i Croisement Malakialina (Madagaskar)
DWIE STUD­NIE

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
18 000 ZŁ

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
SOR W MAM­PI­KO­NY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
300 000 EURO

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
Żłobek dla 50 dzieci w stolicy Tanzanii
ŻŁO­BEK W DAR ES SALA­AM

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
50 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
TAN­ZA­NIA

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
Projekt edukacyjny 2020
PRO­JEKT EDU­KA­CYJ­NY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
89 WPI­SÓW BLO­GA

MIEJ­SCE:
POL­SKA

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
Studnia w Tsangambato (Madagaskar)
STUD­NIA TSAN­GAM­BA­TO

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
10 000 ZŁ

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
Otwarcie sklepu w dzielnicy Kimbanseke w Kinszasie
SKLEP W KIN­SZA­SIE

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
7090 USD

MIEJ­SCE:
DR KON­GA

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
Barka do przewozu chorych Berevo (Madagaskar)

BAR­KA DLA CHO­RYCH

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
57 627 ZŁ

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
African Music School
SZKO­ŁA MUZYCZ­NA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
107 OKIEN

MIEJ­SCE:
BOUAR, RŚA

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
Sprzęt rolniczy dla ubogich w Kiabakari (Tanzania)
SPRZĘT ROL­NI­CZY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
170 000 ZŁ

MIEJ­SCE:
KIA­BA­KA­RI, TAN­ZA­NIA

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
Remont łaźni w Bafoussam (Kamerun)
ŁAŹ­NIE DLA WIĘ­ZIE­NIA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
360 OSA­DZO­NYCH

MIEJ­SCE:
BAFO­US­SAM, KAME­RUN

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
Budowa ośrodka zdrowia w Mbaikoro (Republika Czadu)
OŚRO­DEK ZDRO­WIA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
510 000 PLN

MIEJ­SCE:
MBA­IKO­RO, CZAD

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
Budowa gimnazjum w Mbaikoro (Republika Czadu)
BUDO­WA GIM­NA­ZJUM

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
4 HAN­GA­RY

MIEJ­SCE:
MBA­IKO­RO, CZAD

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
Budowa tanku dla przedszkola w Mwanga (Tanzania)
TANK NA WODĘ

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
110 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
MWAN­GA, TAN­ZA­NIA

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
Budowa sali dla przedszkola w Abong Mbang (Kamerun)
SALA DLA PRZED­SZKO­LA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
9160 EURO

MIEJ­SCE:
ABONG MBANG, KAME­RUN

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
Rozbudowa laboratorium w Marillac – Tolagnaro (Madagaskar)
LABO­RA­TO­RIUM DLA TOLA­GNA­RO

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
31 807 EURO

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
Prace na fermie w Anivorano
BUDY­NEK NA FER­MIE

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
14 565 EURO

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
HODOW­LA KUR

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
150 NIO­SEK
MIEJ­SCE:
NAIRO­BI, KENIA
ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
ROZ­BU­DO­WA SZKO­ŁY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
80 MIEJSC
MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR
ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
ROZ­BU­DO­WA FER­MY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
200 ŚWI­NIA­KÓW

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
MASKI OCHRON­NE DLA DZIE­CI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
8 000 MASEK

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
WAL­KA Z EPI­DE­MIĄ

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
10 000 EURO

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
AUTO­BUS SZKOL­NY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
100 SIE­ROT

MIEJ­SCE:
MAGAN­ZO, TAN­ZA­NIA

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
OGRO­DZE­NIE PRZED­SZKO­LA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
130 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
ESSIENG­BOT, KAME­RUN

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
POMOC SZKO­ŁOM

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
3 DACHY

MIEJ­SCE:
KAME­RUN

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
HODOW­LA KUR

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
500 UCZEN­NIC

MIEJ­SCE:
CHA­MU­KA, ZAMBIA

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
STUD­NIA MAN­DIA­VA­TO

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
11 258 EURO

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
STUD­NIE W ANI­VA­RA­NO

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
2 STUD­NIE NA FER­MIE

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
WYPO­SA­ŻE­NIE DOMU DLA ALBI­NO­SÓW

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
14 MIESZ­KAŃ­CÓW

MIEJ­SCE:
MWAN­ZA, TAN­ZA­NIA

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
SANI­TA­RIA­TY DLA OŚROD­KA ZDRO­WIA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
300 PACJENTÓW/M‑C

MIEJ­SCE:
HANY­IG­BA, TOGO

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
CIĄ­GNIK DLA FER­MY EDU­KA­CYJ­NEJ

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
2000 EURO

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
ZIE­MIA POD SZPI­TAL

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
9500 EURO

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
ODBU­DO­WA SZKO­ŁY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
99 000 ZŁ

MIEJ­SCE:
KIBI­LA, DRK

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
ŚWIE­TLI­CA DLA SIE­ROT

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
30 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
KIN­SZA­SA, DRK

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
BUDY­NEK PRZY­CHOD­NI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
6000 CHORYCH/ROK

MIEJ­SCE:
DIMA­KO, KAME­RUN

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
ŁÓDŹ I SZKO­ŁA W BERE­VO

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
20 400 EURO

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
REMONT PRZED­SZKO­LA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
18 000 ZŁ

MIEJ­SCE:
BER­TO­UA, KAME­RUN

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
SZKO­ŁA DLA AMBO­HIT­SA­RA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
3 KLA­SY

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
EDU­KA­CJA DZIE­CI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
96 500 EURO

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
DOŻY­WIA­NIE DZIE­CI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
1100 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
KON­CEN­TRA­TO­RY TLE­NU

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
15 URZĄ­DZEŃ

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
CŁO ZA KARET­KĘ

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
9420 EURO

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
WYSYŁ­KA SPRZĘ­TU MED.

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
22 580 ZŁ

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
NASIO­NA NA ZASIEW

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
18 900 EURO

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
RAM­PA DLA SZPI­TA­LA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
20 000 EURO

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
RYŻ DLA POWO­DZIAN

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
19 000 EURO

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
WSPAR­CIE DZIE­CI ULI­CY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
17 500 EURO

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
KON­CEN­TRA­TO­RY TLE­NU

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
15 URZĄ­DZEŃ

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
BUDO­WA ŚWIE­TLI­CY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
30 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
KIN­SZA­SA, DRK

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
DOMY DLA NIE­WI­DO­MYCH

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
245 NIE­WI­DO­MYCH

MIEJ­SCE:
NGA­OUN­DAYE, RŚA

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...

Rok 2019:

Wspófinansowanie karetki dla Mampikony (Madagaskar)
ZAKUP KARET­KI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
17 320 EURO

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
LECZE­NIE PACJEN­TÓW

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
16 000 EURO

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
STUD­NIE DLA SZPI­TA­LA I SZKO­ŁY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
9 STUD­NI

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
STUD­NIE KOPA­NE

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
3 STUD­NIE

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
SANI­TA­RIA­TY DLA SZKO­ŁY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
200 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
OBO­RA PRZY­SZKOL­NA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
150 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
SUB­U­KI, KENIA

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
STUD­NIA DLA TRĘ­DO­WA­TYCH

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
1O CHO­RYCH

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
SPRZĘT DLA RYBA­KÓW

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
1 ŁOD­KA

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
PRO­JEKT EDU­KA­CYJ­NY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
21 WARSZ­TA­TÓW

MIEJ­SCE:
POL­SKA

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
PORO­DÓW­KA W MAN­DIA­VA­TO

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
1500 PORO­DÓW

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
POM­PY DLA DOMU DZIEC­KA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
30 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
SPRZĘT DLA SZPI­TA­LA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
5 INKU­BA­TO­RÓW

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
REMONT SZPI­TA­LA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
86 ŁÓŻEK

MIEJ­SCE:
KATON­DWE, ZAMBIA

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
WYPO­SA­ŻE­NIE SZKO­ŁY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
86 ŁÓŻEK

MIEJ­SCE:
JAU­IN­DE, KAME­RUN

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
MISJA MEDYCZ­NA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
3000 PACJEN­TÓW

MIEJ­SCE:
MADA­GAK­SAR

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
SPRZĘT DLA SZPI­TA­LA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
150 KG SPRZĘ­TU

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
REMONT PRZY­CHOD­NI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
5 INKU­BA­TO­RÓW

MIEJ­SCE:
ESSENG, KAME­RUN

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
DIA­TER­MIA CHI­RUR­GICZ­NA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
10 962 ZŁ

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
UPRA­WA I HODOW­LA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
200 KUR

MIEJ­SCE:
NAIRO­BI, KENIA

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
SPRZĘT DLA SZPI­TA­LA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
2 URZĄ­DZE­NIA

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
WYPO­SA­ŻE­NIE SZPI­TA­LA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
127 000 EURO

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
POD­RĘCZ­NI­KI DLA SZKO­ŁY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
15 000 ZŁ

MIEJ­SCE:
KAME­RUN

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
JADAL­NIA DLA PRZED­SZKO­LA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
80 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
MAGAN­ZO, TAN­ZA­NIA

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
CHŁOD­NIA DLA FAR­MY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
7200 DOLA­RÓW

MIEJ­SCE:
KASI­SI, ZAMBIA

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
FIL­TRY DO STUD­NI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
12 100 EURO

MIEJ­SCE:
KOLAN­G’A, TAN­ZA­NIA

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
ROZ­BU­DO­WA SZKO­ŁY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
248 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
BUN­DO­LI, GHA­NA

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
HODOW­LA KRÓ­LI­KÓW

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
2000 ZŁ

MIEJ­SCE:
KITHA­TU, KENIA

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
USG DLA SZPI­TA­LA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
420 PORODÓW/ROK

MIEJ­SCE:
WIA­GA, GHA­NA

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
AGRE­GAT DLA SZKO­ŁY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
15 050 ZŁ

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
WYPO­SA­ŻE­NIE SZKO­ŁY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
468 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
BOUBA-DJA­­RA, KAME­RUN

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
WYPO­SA­ŻE­NIE STO­LAR­NI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
10 STO­ŁÓW

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
TRANS­PORT ŻYW­NO­ŚCI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
8 TON

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
AUTO­BUS SZKOL­NY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
250 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
KIA­BA­KA­RI, TAN­ZA­NIA

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
SPRZĘT DLA SZPI­TA­LA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
2 URZĄ­DZE­NIA

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
PIĘ­TRO SZPI­TA­LA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
20 750 EURO

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
SPRZĘT DLA PRZY­CHOD­NI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
2 URZĄ­DZE­NIA

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
EDU­KA­CJA DZIE­CI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
68 000 EURO

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
STO­ŁOW­KA DLA SZKO­ŁY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
500 UCZEN­NIC

MIEJ­SCE:
CHA­MU­KA, ZAMBIA

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
WYPO­SA­ŻE­NIE WARSZ­TA­TÓW

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
6 KOM­PU­TE­RÓW

MIEJ­SCE:
GARO­UA BOULAI, KAME­RUN

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
WAL­KA Z EPI­DE­MIĄ ODRY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
1800 PACJEN­TÓW

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
REMONT PRZY­CHOD­NI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
36 500 PACJENTÓW/ROK

MIEJ­SCE:
GARO­UA BOULAI, KAME­RUN

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
ZAPLE­CZE DLA PRZY­CHOD­NI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
28 150 EURO

MIEJ­SCE:
GMAS­SA­DJO­UN, TOGO

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
DOM DZIEC­KA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
30 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
AYOS, KAME­RUN

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
LABO­RA­TO­RIUM W BERE­VO

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
4 POMIESZ­CZE­NIA

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
KARET­KA DLA SZPI­TA­LA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
11 100 EURO

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...
REMONT SZKO­ŁY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
103 M MURU

MIEJ­SCE:
NGA­OUN­DAYE, RŚA

ROK: 2019

WIĘ­CEJ...

Rok 2018:

PRO­JEKT EDU­KA­CYJ­NY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
1800 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
POL­SKA

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
STUD­NIE GŁĘ­BI­NO­WE

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
3 STUD­NIE

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
MISJA MEDYCZ­NA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
470 KON­SUL­TA­CJI

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
EDU­KA­CJA DZIE­CI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
26 300 EURO

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
BUDY­NEK SZKO­ŁY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
78 000 ZŁ

MIEJ­SCE:
KIRUD­DU, UGAN­DA

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
REMONT PRZED­SZKO­LA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
100 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
BER­TO­UA, KAME­RUN

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
ZAKUP LEKÓW

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
3000 ZŁ

MIEJ­SCE:
KPAN­GAN­ZI­PIO, TOGO

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
DOŻY­WIA­NIE DZIE­CI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
300 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
SOLA­RY DLA PRZY­CHOD­NI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
2000 EURO

MIEJ­SCE:
NDE­LE­LE, KAME­RUN

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
CIĘ­ŻA­RÓW­KA DLA CEN­TRUM DZIE­CI ULI­CY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
300 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
WIO­SKI DLA TRĘ­DO­WA­TYCH

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
10 DOMÓW

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
POMOC SZKO­LE

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
2 NOWE KLA­SY

MIEJ­SCE:
ESSIENG­BOT, KAME­RUN

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
MOTOR DLA GABI­NA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
867 EURO

MIEJ­SCE:
LOME, TOGO

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
BUDO­WA SZPI­TA­LA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
100 ŁÓŻEK

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
KON­FE­REN­CJA MEDYCZ­NA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
11 WYKŁA­DÓW

MIEJ­SCE:
WRO­CŁAW, POL­SKA

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
DOM DZIE­CI ULI­CY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
300 WYCHO­WAN­KÓW

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
PRZY­CHOD­NIA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
600 PACJENTÓW/M‑C

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
SPRZĘT DLA SZPI­TA­LA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
60 PACJEN­TÓW DZIEN­NIE

MIEJ­SCE:
MOUTO­UR­WA, KAME­RUN

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
SZKO­ŁA POD­STA­WO­WA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
4 KLA­SY

MIEJ­SCE:
AMA­RA BODO, ETIO­PIA

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
ANA­LI­ZA­TOR DLA PRZY­CHOD­NI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
30 PACJEN­TÓW DZIEN­NIE

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
ANA­LI­ZA­TOR W MAM­PI­KO­NY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
4000 ZŁ

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
EDU­KA­CJA DZIE­CI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
120 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
SOLA­RY DLA CEN­TRUM DZIE­CI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
130 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
KITHA­TU, KENIA

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
ROZ­BU­DO­WA FAR­MY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
100 KUR

MIEJ­SCE:
KITHA­TU, KENIA

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
WYKOŃ­CZE­NIE PRZED­SZKO­LA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
40 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
KWA­MA­TIAS, TAN­ZA­NIA

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
ODCZYN­NI­KI DLA LABO­RA­TO­RIÓW

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
84 POJEM­NI­KI

MIEJ­SCE:
TOGO

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
WSPAR­CIE LABO­RA­TO­RIÓW

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
10 060 ZŁ

MIEJ­SCE:
HEL­LO­TA, BAS­SAR (TOGO)

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
WYPO­SA­ŻE­NIE SZKO­ŁY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
300 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
BUDO­WA INTER­NA­TU

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
29 767 EURO

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
INTER­WEN­CYJ­NE DOŻY­WIA­NIE

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
1000 KG FASO­LI

MIEJ­SCE:
GATA­RA, BURUN­DI

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...
DOŻY­WIA­NIE DZIE­CI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
700 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2018

WIĘ­CEJ...

Rok 2017:

WYPO­SA­ŻE­NIE CEN­TRUM DZIE­CI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
300 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
KITHA­TU, KENIA

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
PAWI­LON DLA SZKO­ŁY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
1800 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
ABONG-MBANG, KAME­RUN

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
SAMO­CHÓD DLA PRZY­CHOD­NI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
200 PACJEN­TÓW DZIEN­NIE

MIEJ­SCE:
WIA­GA, GHA­NA

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
WSPAR­CIE SZKO­ŁY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
172 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
DORZE, ETIO­PIA

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
POMOC DLA HELEN

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
2000 ZŁ

MIEJ­SCE:
NGU­ELE­MEN­DO­UKI, KAME­RUN

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
SPA­WAR­KA DLA JEANA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
5700 ZŁ

MIEJ­SCE:
MBA­IKO­RO, CZAD

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
ODWIERT STUD­NI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
12 000 ZŁ

MIEJ­SCE:
KWAM­NE­KE, TAN­ZA­NIA

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
MISJA MEDYCZ­NA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
1560 KON­SUL­TA­CJI

MIEJ­SCE:
SANG­ME­LIN, KAME­RUN

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
DWIE CYSTER­NY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
600 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
GATA­RA, BURUN­DI

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
ZBIOR­NIK NA WODĘ

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
45 PRA­COW­NIC

MIEJ­SCE:
AYOS, KAME­RUN

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
AGRE­GAT PRĄ­DO­TWÓR­CZY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
16KVA MOCY

MIEJ­SCE:
BELA­BO, KAME­RUN

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
WSPAR­CIE CEN­TRUM KOBIET

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
65 UCZEN­NIC

MIEJ­SCE:
BOUAR, RŚA

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
WSPAR­CIE NAUCZY­CIE­LI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
65 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
BAFO­US­SAM, KAME­RUN

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
RATO­WA­NIE DZIE­CI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
400 ZŁ/M‑C

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
WYPO­SA­ŻE­NIE PRZY­CHOD­NI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
11 650 EURO

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
STUD­NIA DLA SZPI­TA­LA I SZKO­ŁY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
1000 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
YUM­BI, DRK

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
SOLA­RY DLA DOMU DZIEC­KA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
50 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
WSPAR­CIE DZIE­CI ULI­CY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
16 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
LUENA, ANGO­LA

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
SOLA­RY DLA PRZY­CHOD­NI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
256 PORODÓW/ROK

MIEJ­SCE:
AYOS, KAME­RUN

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
PRA­COW­NIA DLA UCZNIÓW

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
350 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
NDIEM­BOU, KAME­RUN

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
WYSYŁ­KA SPRZĘ­TU

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
200 ZŁ

MIEJ­SCE:
MKU­SHI, ZAMBIA

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
MLE­KO DLA CHO­RYCH

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
20 MATEK

MIEJ­SCE:
ESSENG, KAME­RUN

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
WODA DLA PRZY­CHOD­NI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
5412 EURO

MIEJ­SCE:
SABOU, BUR­KI­NA FASO

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
STUD­NIE DLA SZKÓŁ

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
3 SZKO­ŁY

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
KUCH­NIA DLA SZKÓŁ

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
260 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
MADA­­GA­­SKA­­RA­­BONG-MBANG, KAME­RUN

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
CEN­TRUM MEDYCZ­NE

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
40 PACJEN­TÓW DZIEN­NIE

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
OŚRO­DEK DLA NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NYCH

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
23 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
LAI, CZAD

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
WYSYŁ­KA BUTÓW

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
1500 PAR

MIEJ­SCE:
CHA­MU­KA, ZAMBIA

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
PRZE­NO­ŚNE USG

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
8943 KON­SUL­TA­CJI

MIEJ­SCE:
LOME, TOGO

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...
INTER­NAT DLA STU­DEN­TÓW

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
20 166 EURO

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2017

WIĘ­CEJ...

Rok 2016:

CEN­TRUM DZIE­CI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
72 POD­OPIECZ­NYCH

MIEJ­SCE:
BUKAN­GA, TAN­ZA­NIA

ROK: 2016

WIĘ­CEJ...
TOA­LE­TY DLA SZKO­ŁY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
9 TOA­LET

MIEJ­SCE:
SUB­U­KI, KENIA

ROK: 2016

WIĘ­CEJ...
SPRZĘT DLA SZPI­TA­LA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
9 800 ZŁ

MIEJ­SCE:
NKAW­KAW, GHA­NA

ROK: 2016

WIĘ­CEJ...
AKCJA ODRO­BA­CZA­NIA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
10 000 PACJEN­TÓW

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2016

WIĘ­CEJ...
HODOW­LA DRO­BIU

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
7042 ZŁ

MIEJ­SCE:
JAUN­DE, KAME­RUN

ROK: 2016

WIĘ­CEJ...
APA­RAT DO ELEK­TRO­FO­RE­ZY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
1500 PACJENTÓW/M‑C

MIEJ­SCE:
LOME, TOGO

ROK: 2016

WIĘ­CEJ...
REMONT SZKO­ŁY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
1000 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2016

WIĘ­CEJ...
WYPO­SA­ŻE­NIE PRZY­CHOD­NI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
20 042 ZŁ

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2016

WIĘ­CEJ...
SAMO­CHÓD DLA PRZY­CHOD­NI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
50 ŁÓŻEK

MIEJ­SCE:
RUSHA­KA, RWAN­DA

ROK: 2016

WIĘ­CEJ...
KSIĄZ­KI DLA ŚWIE­TLI­CY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
100 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
BOUAR, RŚA

ROK: 2016

WIĘ­CEJ...
BUDO­WA SZKO­ŁY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
60 000 ZŁ

MIEJ­SCE:
KIRUD­DU, UGAN­DA

ROK: 2016

WIĘ­CEJ...
DOM DZIEC­KA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
292 525 ZŁ

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2016

WIĘ­CEJ...
WSPAR­CIE NIE­WI­DO­MYCH

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
800 OSÓB

MIEJ­SCE:
SILOE, RPA

ROK: 2016

WIĘ­CEJ...
WSPAR­CIE SZKÓŁ

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
300 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
MBA­IBE­RE, RŚA

ROK: 2016

WIĘ­CEJ...
KUCH­NIA DLA WIĘŹ­NIÓW

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
980 OSÓB

MIEJ­SCE:
BAFO­US­SAM, KAME­RUN

ROK: 2016

WIĘ­CEJ...
BUDO­WA PRZED­SZKO­LA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
80 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
MAGAN­ZO, TAN­ZA­NIA

ROK: 2016

WIĘ­CEJ...
MASZY­NY DO MŁY­NA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
3 MASZY­NY

MIEJ­SCE:
MAN­DA­MA, KAME­RUN

ROK: 2016

WIĘ­CEJ...
GABI­NET LEKAR­SKI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
1000 POD­OPIECZ­NYCH

MIEJ­SCE:
SOKO­DE, TOGO

ROK: 2016

WIĘ­CEJ...
POMOC DLA JOH­NA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
3203 ZŁ

MIEJ­SCE:
HELO­TA, TOGO

ROK: 2016

WIĘ­CEJ...
BUDO­WA STUD­NI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
27 STUD­NI

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2016

WIĘ­CEJ...
ROZ­BU­DO­WA PRZY­CHOD­NI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
300 CHORYCH/M‑C

MIEJ­SCE:
BAS­SAR, TOGO

ROK: 2016

WIĘ­CEJ...

Rok 2015:

Dożywianie sierot
DOŻY­WIA­NIE SIE­ROT

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
1887 ZŁ

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2015

WIĘ­CEJ...
REMONT SZKO­ŁY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
110 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2015

WIĘ­CEJ...
BUDO­WA PRZY­CHOD­NI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
72 034 ZŁ

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2015

WIĘ­CEJ...
WODA DLA TOA­NA­SI­NA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
20 M ODWIER­TU

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2015

WIĘ­CEJ...
SZKO­ŁA STO­LAR­SKA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
27 STUDNI40 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2015

WIĘ­CEJ...
URU­CHO­MIE­NIE MŁY­NA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
2 SIL­NI­KI

MIEJ­SCE:
HELO­TA, TOGO

ROK: 2015

WIĘ­CEJ...
SPRZĘT DLA PRZY­CHOD­NI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
12 ŁÓŻEK

MIEJ­SCE:
CHA­MI­LA­LI, ZAMBIA

ROK: 2015

WIĘ­CEJ...
BUDO­WA OLE­JAR­NI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
5 HA UPRAW

MIEJ­SCE:
AYOS, MADA­GA­SKAR

ROK: 2015

WIĘ­CEJ...
POMOC LABO­RA­TO­RIOM

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
3 OŚROD­KI ZDRO­WIA

MIEJ­SCE:
TOGO

ROK: 2015

WIĘ­CEJ...
LEKI DLA APTE­KI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
1000 PACJENTÓW/M‑C

MIEJ­SCE:
LOME, TOGO

ROK: 2015

WIĘ­CEJ...
STA­WY RYB­NE

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
5 STA­WÓW

MIEJ­SCE:
ATOK, KAME­RUN

ROK: 2015

WIĘ­CEJ...
PORO­DÓW­KA W DOKPA­LE

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
200 PORO­DÓW ROCZ­NIE

MIEJ­SCE:
WYBRZE­ŻE KOŚCI SŁO­NIO­WEJ

ROK: 2015

WIĘ­CEJ...
PRO­DUK­CJA JOGUR­TU

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
12 000 L/M‑C

MIEJ­SCE:
NAKU­RU, KENIA

ROK: 2015

WIĘ­CEJ...
WSPAR­CIE CHO­RYCH NA AIDS

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
3000 EURO

MIEJ­SCE:
ESSENG, KAME­RUN

ROK: 2015

WIĘ­CEJ...
STUD­NIA DLA SZKO­ŁY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
300 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
NDE­LE­LE, KAME­RUN

ROK: 2015

WIĘ­CEJ...
MLE­KO DLA CHO­RYCH

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
140 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
ESSENG, KAME­RUN

ROK: 2015

WIĘ­CEJ...
KUCH­NIA DLA CHO­RYCH

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
7850 EURO

MIEJ­SCE:
RUSHA­KI, RTWAN­DA

ROK: 2015

WIĘ­CEJ...
BUDO­WA STUD­NI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
35 STUD­NI

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2015

WIĘ­CEJ...
WYPO­SA­ŻE­NIE SZKO­ŁY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
19 800 ZŁ

MIEJ­SCE:
YAM­FO, GHA­NA

ROK: 2015

WIĘ­CEJ...
GOSPO­DAR­STWO ROL­NE

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
4 HA UPRAW

MIEJ­SCE:
NGAN­KE, KAME­RUN

ROK: 2015

WIĘ­CEJ...
BUDO­WA SZKÓŁ

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
3 SZKO­ŁY

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2015

WIĘ­CEJ...

Rok 2014:

MASZY­NY BRAJ­LOW­SKIE

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
40 MASZYN

MIEJ­SCE:
KIBE­HO, RWAN­DA

ROK: 2014

WIĘ­CEJ...
OŚRO­DEK ZDRO­WIA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
300 PACJENTÓW/M‑C

MIEJ­SCE:
CHA­MI­LA­LI, ZAMBIA

ROK: 2014

WIĘ­CEJ...
POMOC DLA SIE­RO­CIŃ­CA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
30 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
KISU­MU, KENIA

ROK: 2014

WIĘ­CEJ...
SOLA­RY DLA PRZY­CHOD­NI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
25 PACJEN­TÓW DZIEN­NIE

MIEJ­SCE:
ESSENG, KAME­RUN

ROK: 2014

WIĘ­CEJ...
ODBU­DO­WA SZKO­ŁY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
550 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2014

WIĘ­CEJ...
POMOC DLA DOMU DZIEC­KA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
300 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2014

WIĘ­CEJ...
OPE­RA­CJA LUCA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
8500 ZŁ

MIEJ­SCE:
ESSO­HA­NA­MA, TOGO

ROK: 2014

WIĘ­CEJ...
GOSPO­DAR­STWO ROL­NE

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
2900 SADZO­NEK

MIEJ­SCE:
MADA­GA­SKAR

ROK: 2014

WIĘ­CEJ...
ODBU­DO­WA SZKO­ŁY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
30 ABSOL­WEN­TEK

MIEJ­SCE:
PAGO­UDA, TOGO

ROK: 2014

WIĘ­CEJ...
BUDO­WA PRZED­SZKO­LA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
40 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
AWAN­DJE­LO, TOGO

ROK: 2014

WIĘ­CEJ...
LEKI DLA APTE­KI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
20 ZŁ — LEK NA MALA­RIĘ

MIEJ­SCE:
SAOUDE, TOGO

ROK: 2014

WIĘ­CEJ...
BUDO­WA SZKO­ŁY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
30 CIĘ­ŻA­RÓ­WEK PIA­SKU

MIEJ­SCE:
HELO­TA, TOGO

ROK: 2014

WIĘ­CEJ...
Dożywianie dzieci w Helocie (Togo)
DOŻY­WIA­NIE DZIE­CI

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
40 DZIE­CI

MIEJ­SCE:
HELO­TA, TOGO

ROK: 2014

WIĘ­CEJ...