Projekty zrealizowane

header
Projekty zrealizowane
Fot.: Jaga Mączka
Projekty zrealizowane
Projekty zrealizowane
Fot.: Jaga Mączka
Budowa studni w Lergho (Burkina Faso)
STUD­NIE W LERGHO

LICZ­BA PROJEKTU:
5 TYS. MIESZKAŃCÓW

MIEJ­SCE:
BUR­KI­NA FASO

NR PRO­JEK­TU: 36/2021

WIĘCEJ... 
Wykończenie szkoły na wyspie Irugwa (Tanzania)
WYKOŃ­CZE­NIE SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
35 DZIECI

MIEJ­SCE:
IRU­GWA, TANZANIA

NR PRO­JEK­TU: 35/2021

WIĘCEJ... 
Rozbudowa szkoły w Ayos (Kamerun)
ROZ­BU­DO­WA SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
1080 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
AYOS, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 34/2021

WIĘCEJ... 
Wsparcie dla laboratorium w Berevo (Madagaskar)
WSPAR­CIE LABORATORIUM

LICZ­BA PROJEKTU:
168 DZIECI

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 33/2021

WIĘCEJ... 
Bus dla dzieci z albinizmem w Dar es Salaam (Tanzania)
BUS DLA ALBINOSÓW

LICZ­BA PROJEKTU:
168 DZIECI

MIEJ­SCE:
DAR ES SALA­AM, TANZANIA

NR PRO­JEK­TU: 32/2021

WIĘCEJ... 
Budowa przyszkolnej farmy w Kiabakari (Tanzania)
PRZY­SZKOL­NA FARMA

LICZ­BA PROJEKTU:
200 KUR

MIEJ­SCE:
KIA­BA­KA­RI, TANZANIA

NR PRO­JEK­TU: 31/2021

WIĘCEJ... 
Rozbudowa szkoły w Mahajanga (Madagaskar)
ROZ­BU­DO­WA SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
2 KLASY

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 30/2021

WIĘCEJ... 
Zakup łóżek i pościeli dla nowo powstającego szpitala w Mampikony (Madagaskar)
WYPO­SA­ŻE­NIE SZPITALA

LICZ­BA PROJEKTU:
1570 SZT. POŚCIELI

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 29/2021

WIĘCEJ... 
Zakup narzędzi rolniczych oraz budowa domów dla niewidomych w Ngaoundaye (RŚA)
POMOC NIE­WI­DO­MYM

LICZ­BA PROJEKTU:
172 ROLNIKÓW

MIEJ­SCE:
NGA­OUN­DAYE, RŚA

NR PRO­JEK­TU: 28/2021

WIĘCEJ... 
Wsparcie centrum edukacyjnego w Yaounde (Kamerun)
WSPAR­CIE CEN­TRUM EDUKACJI

LICZ­BA PROJEKTU:
120 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
YAOUN­DE, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 27/2021

WIĘCEJ... 
Wymiana dachu w szkole w Djouth (Kamerun)
DACH DLA SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
300 DZIECI

MIEJ­SCE:
DJO­UTH, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 26/2021

WIĘCEJ... 
Transformator i kuchnia dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)
WSPAR­CIE SZPITALA

LICZ­BA PROJEKTU:
46 000 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 25/2021

WIĘCEJ... 
Toalety i wyposażenie stołówki dla szkoły w Nato (Madagaskar)
POMOC SZKO­LE W NATO

LICZ­BA PROJEKTU:
50 ŁAWEK

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 24/2021

WIĘCEJ... 
Przyszkolna obora w Mahajanga (Madagaskar)
OBO­RA W MAHAJANGA

LICZ­BA PROJEKTU:
2 KROWY

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 23/2021

WIĘCEJ... 
Budowa farmy dla szkoły w Chingoli (Zambia)
FAR­MA SZKOLENIOWA

LICZ­BA PROJEKTU:
560 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
CHIN­GO­LI, ZAMBIA

NR PRO­JEK­TU: 22/2021

WIĘCEJ... 
Jeden procent podatku za 2020
WYPO­SA­ŻE­NIE STOŁÓWKI

LICZ­BA PROJEKTU:
600 UCZENNIC

MIEJ­SCE:
CHAMUKA/ZAMBIA

NR PRO­JEK­TU: 21/2021

WIĘCEJ... 
Budowa porodówki w Madingring (Kamerun)
PORO­DÓW­KA

LICZ­BA PROJEKTU:
240 690 ZŁ

MIEJ­SCE:
KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 20/2021

WIĘCEJ... 
Wykończenie sierocińca w Kamuli (Uganda)
SIE­RO­CI­NIEC W KAMULI

LICZ­BA PROJEKTU:
37 DZIECI

MIEJ­SCE:
UGANDA

NR PRO­JEK­TU: 19/2021

WIĘCEJ... 
Prace murarskie i nasyp dla szpitala w Mampikony (Madagaskar)
NASYP DLA SZPITALA

LICZ­BA PROJEKTU:
34 036 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 18/2021

WIĘCEJ... 
Studnie dla uczniów, studentów i wsi bez dostępu do wody pitnej (Madagaskar)
WODA DLA UCZNIÓW

LICZ­BA PROJEKTU:
4 STUDNIE

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 17/2021

WIĘCEJ... 
TOA­LE­TY DLA PRZEDSZKOLA

LICZ­BA PROJEKTU:
106 DZIECI

MIEJ­SCE:
MUSO­MA, TANZANIA

NR PRO­JEK­TU: 16/2021

WIĘCEJ... 
Remont generalny domu kobiet w Pandienou-Lehar (Senegal)
REMONT CEN­TRUM EDUKACJI

LICZ­BA PROJEKTU:
42 KOBIETY

MIEJ­SCE:
SENEGAL

NR PRO­JEK­TU: 15/2021

WIĘCEJ... 
Wykończenie domu dziecka w Ayos (Kamerun)
WYKOŃ­CZE­NIE DOMU DZIECKA

LICZ­BA PROJEKTU:
30 DZIEWCZĄT

MIEJ­SCE:
AYOS, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 14/2021

WIĘCEJ... 
Wsparcie dla przychodni w Garoua-Boulai (Kamerun)
POMOC PRZY­CHOD­NI

LICZ­BA PROJEKTU:
20 000 CHORYCH

MIEJ­SCE: KAME­RUN

NUMER PRO­JEK­TU: 13/2021

WIĘCEJ... 
Budowa szkoły w Mahajanga (Madagaskar)
SZKO­ŁA W MAHAJANGA

LICZ­BA PROJEKTU:
3 SALE

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 12/2021

WIĘCEJ... 
EDU­KA­CJA DZIECI

LICZ­BA PROJEKTU:
111 800 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 11/2021

WIĘCEJ... 
POM­PA DLA SADU

LICZ­BA PROJEKTU:
100 DZIECI

MIEJ­SCE:
TANZANIA

NR PRO­JEK­TU: 10/2021

WIĘCEJ... 
STUD­NIA DLA BOUGRE

LICZ­BA PROJEKTU:
80 METRÓW

MIEJ­SCE:
BUR­KI­NA FASO

NR PRO­JEK­TU: 09/2021

WIĘCEJ... 
WODA DLA SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
155 DZIECI

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 08/2021

WIĘCEJ... 
WODA DLA GOSPODARSTWA

LICZ­BA PROJEKTU:
30 DZIECI

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 07/2021

WIĘCEJ... 
WYPO­SA­ŻE­NIE BUDYN­KÓW FERMY

LICZ­BA PROJEKTU:
2500 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 06/2021

WIĘCEJ... 
ZYW­NOŚĆ DLA OSADZONYCH

LICZ­BA PROJEKTU:
1200 OSADZONYCH

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 05/2021

WIĘCEJ... 
POMOC CHO­RYM NA TRĄD

LICZ­BA PROJEKTU:
10 RODZIN

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 04/2021

WIĘCEJ... 
SPRZĘT DO REHABILITACJI

LICZ­BA PROJEKTU:
2300 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 03/2021

WIĘCEJ... 
Posiłki dla więźniów w Port-Berge (Madagaskar)
POSIŁ­KI DLA WIĘŹNIÓW

LICZ­BA PROJEKTU:
50 OSADZONYCH

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 58/2020

WIĘCEJ... 
Pomoc rodzącym kobietom w RŚA
POMOC KOBIE­TOM

LICZ­BA PROJEKTU:
30 PRÓŻNOCIĄGÓW

MIEJ­SCE:
RŚA

NR PRO­JEK­TU: 02/2021

WIĘCEJ... 
2 studnie na fermie w Mahitsy (Madagaskar)
2 STUD­NIE W MAHITSY

LICZ­BA PROJEKTU:
9000 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 57/2020

WIĘCEJ... 
Podręczniki dla szkoły w Kiabakari (Tanzania)
POD­RĘCZ­NI­KI DLA SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
28 KLAS

MIEJ­SCE:
TANZANIA

NR PRO­JEK­TU: 56/2020

WIĘCEJ... 
Przygotowanie terenu pod szpital w Mampikony (Madagaskar)
PRA­CE PRZY SZPITALU

LICZ­BA PROJEKTU:
25 000 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 55/2020

WIĘCEJ... 
Rozbudowa gospodarstwa rolnego przy szkole w Chamuka (Zambia)
STAW RYB­NY PRZY SZKOLE

LICZ­BA PROJEKTU:
3 HEKTARY

MIEJ­SCE:
CHA­MU­KA, ZAMBIA

NR PRO­JEK­TU: 54/2020

WIĘCEJ... 
Dach dla domu kobiet w Pandienou-Lehar (Senegal)
DACH DLA DOMU KOBIET

LICZ­BA PROJEKTU:
10 418 EURO

MIEJ­SCE:
SENEGAL

NR PRO­JEK­TU: 53/2020

WIĘCEJ... 
Sondy dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)
SON­DY DLA SZPITALA

LICZ­BA PROJEKTU:
3 SONDY

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 52/2020

WIĘCEJ... 
Zaprzęg dla fermy edukacyjnej w Anivorano (Madagaskar)
ZAPRZĘG DLA FERMY

LICZ­BA PROJEKTU:
2 ZEBU

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 51/2020

WIĘCEJ... 
Gabinet medyczny w centrum formacji zawodowej dla dzieci ulicy w Antananarywie (Madagaskar)
GABI­NET DLA DZIE­CI ULICY

LICZ­BA PROJEKTU:
300 DZIECI

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 50/2020

WIĘCEJ... 
Budowa studni w Antsohikiely i Croisement Malakialina (Madagaskar)
DWIE STUD­NIE

LICZ­BA PROJEKTU:
18 000 ZŁ

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 49/2020

WIĘCEJ... 
SOR W MAMPIKONY

LICZ­BA PROJEKTU:
330 000 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 48/2020

WIĘCEJ... 
Żłobek dla 50 dzieci w stolicy Tanzanii
ŻŁO­BEK W DAR ES SALAAM

LICZ­BA PROJEKTU:
50 DZIECI

MIEJ­SCE:
TANZANIA

NR PRO­JEK­TU: 47/2020

WIĘCEJ... 
Projekt edukacyjny 2020
PRO­JEKT EDUKACYJNY

LICZ­BA PROJEKTU:
89 WPI­SÓW BLOGA

MIEJ­SCE:
POLSKA

NR PRO­JEK­TU: 46/2020

WIĘCEJ... 
Studnia w Tsangambato (Madagaskar)
STUD­NIA TSANGAMBATO

LICZ­BA PROJEKTU:
10 000 ZŁ

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 45/2020

WIĘCEJ... 
Dożywianie 1500 głodnych dzieci na Madagaskarze
DOŻY­WIA­NIE DZIECI

LICZ­BA PROJEKTU:
1500 DZIECI

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 01/2021

WIĘCEJ... 
Otwarcie sklepu w dzielnicy Kimbanseke w Kinszasie
SKLEP W KINSZASIE

LICZ­BA PROJEKTU:
7090 USD

MIEJ­SCE:
DR KONGA

NR PRO­JEK­TU: 42/2020

WIĘCEJ... 
BAR­KA DLA CHORYCH

LICZ­BA PROJEKTU:
57 627 ZŁ

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 41/2020

WIĘCEJ... 
African Music School
SZKO­ŁA MUZYCZNA

LICZ­BA PROJEKTU:
107 OKIEN

MIEJ­SCE:
BOUAR, RŚA

NR PRO­JEK­TU: 40/2020

WIĘCEJ... 
Sprzęt rolniczy dla ubogich w Kiabakari (Tanzania)
SPRZĘT ROL­NI­CZY

LICZ­BA PROJEKTU:
170 000 ZŁ

MIEJ­SCE:
KIA­BA­KA­RI, TANZANIA

NR PRO­JEK­TU: 39/2020

WIĘCEJ... 
Remont łaźni w Bafoussam (Kamerun)
ŁAŹ­NIE DLA WIĘZIENIA

LICZ­BA PROJEKTU:
360 OSADZONYCH

MIEJ­SCE:
BAFO­US­SAM, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 37/2020

WIĘCEJ... 
OŚRO­DEK ZDROWIA

LICZ­BA PROJEKTU:
510 000 PLN

MIEJ­SCE:
MBA­IKO­RO, CZAD

NR PRO­JEK­TU: 33/2020

WIĘCEJ... 
BUDO­WA GIMNAZJUM

LICZ­BA PROJEKTU:
4 HANGARY

MIEJ­SCE:
MBA­IKO­RO, CZAD

NR PRO­JEK­TU: 34/2020

WIĘCEJ... 
TANK NA WODĘ

LICZ­BA PROJEKTU:
110 DZIECI

MIEJ­SCE:
MWAN­GA, TANZANIA

NR PRO­JEK­TU: 35/2020

WIĘCEJ... 
Budowa sali dla przedszkola w Abong Mbang (Kamerun)
SALA DLA PRZEDSZKOLA

LICZ­BA PROJEKTU:
9160 EURO

MIEJ­SCE:
ABONG MBANG, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 36/2020

WIĘCEJ... 
Rozbudowa laboratorium w Marillac – Tolagnaro (Madagaskar)
LABO­RA­TO­RIUM DLA TOLAGNARO

LICZ­BA PROJEKTU:
31 807 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 38/2020

WIĘCEJ... 
Prace na fermie w Anivorano
BUDY­NEK NA FERMIE

LICZ­BA PROJEKTU:
14 565 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 32/2020

WIĘCEJ... 
HODOW­LA KUR

LICZ­BA PROJEKTU:
150 NIOSEK
MIEJ­SCE:
NAIRO­BI, KENIA

NR PRO­JEK­TU: 31/2020

WIĘCEJ... 
ROZ­BU­DO­WA SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
80 MIEJSC
MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 30/2020

WIĘCEJ... 
ROZ­BU­DO­WA FERMY

LICZ­BA PROJEKTU:
200 ŚWINIAKÓW

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 29/2020

WIĘCEJ... 
MASKI OCHRON­NE DLA DZIECI

LICZ­BA PROJEKTU:
8 000 MASEK

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 28/2020

WIĘCEJ... 
WAL­KA Z EPIDEMIĄ

LICZ­BA PROJEKTU:
10 000 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 27/2020

WIĘCEJ... 
Autobus szkolny dla Maganzo (Tanzania)
AUTO­BUS SZKOLNY

LICZ­BA PROJEKTU:
100 SIEROT

MIEJ­SCE:
MAGAN­ZO, TANZANIA

NR PRO­JEK­TU: 26/2020

WIĘCEJ... 
OGRO­DZE­NIE PRZEDSZKOLA

LICZ­BA PROJEKTU:
130 DZIECI

MIEJ­SCE:
ESSIENG­BOT, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 25/2020

WIĘCEJ... 
POMOC SZKO­ŁOM

LICZ­BA PROJEKTU:
3 DACHY

MIEJ­SCE:
KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 24/2020

WIĘCEJ... 
HODOW­LA KUR

LICZ­BA PROJEKTU:
500 UCZENNIC

MIEJ­SCE:
CHA­MU­KA, ZAMBIA

NR PRO­JEK­TU: 23/2020

WIĘCEJ... 
STUD­NIA MANDIAVATO

LICZ­BA PROJEKTU:
11 258 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 22/2020

WIĘCEJ... 
STUD­NIE W ANIVARANO

LICZ­BA PROJEKTU:
2 STUD­NIE NA FERMIE

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 21/2020

WIĘCEJ... 
WYPO­SA­ŻE­NIE DOMU DLA ALBINOSÓW

LICZ­BA PROJEKTU:
14 MIESZKAŃCÓW

MIEJ­SCE:
MWAN­ZA, TANZANIA

NR PRO­JEK­TU: 43/2020

WIĘCEJ... 
SANI­TA­RIA­TY DLA OŚROD­KA ZDROWIA

LICZ­BA PROJEKTU:
300 PACJENTÓW/M‑C

MIEJ­SCE:
HANY­IG­BA, TOGO

NR PRO­JEK­TU: 20/2020

WIĘCEJ... 
CIĄ­GNIK DLA FER­MY EDUKACYJNEJ

LICZ­BA PROJEKTU:
2000 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 18/2020

WIĘCEJ... 
ZIE­MIA POD SZPITAL

LICZ­BA PROJEKTU:
9500 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 19/2020

WIĘCEJ... 
ODBU­DO­WA SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
99 000 ZŁ

MIEJ­SCE:
KIBI­LA, DRK

NR PRO­JEK­TU: 17/2020

WIĘCEJ... 
ŚWIE­TLI­CA DLA SIEROT

LICZ­BA PROJEKTU:
30 DZIECI

MIEJ­SCE:
KIN­SZA­SA, DRK

NR PRO­JEK­TU: 16/2020

WIĘCEJ... 
BUDY­NEK PRZYCHODNI

LICZ­BA PROJEKTU:
6000 CHORYCH/ROK

MIEJ­SCE:
DIMA­KO, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 15/2020

WIĘCEJ... 
ŁÓDŹ I SZKO­ŁA W BEREVO

LICZ­BA PROJEKTU:
20 400 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 13/2020

WIĘCEJ... 
Remonty w przedszkolu w Bertoua-Mokolo (Kamerun)
REMONT PRZED­SZKO­LA

LICZ­BA PROJEKTU:
18 000 ZŁ

MIEJ­SCE:
BER­TO­UA, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 14/2020

WIĘCEJ... 
SZKO­ŁA DLA AMBOHITSARA

LICZ­BA PROJEKTU:
3 KLASY

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 12/2020

WIĘCEJ... 
EDU­KA­CJA DZIECI

LICZ­BA PROJEKTU:
104 500 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 10/2020

WIĘCEJ... 
DOŻY­WIA­NIE DZIECI

LICZ­BA PROJEKTU:
1100 DZIECI

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 11/2020

WIĘCEJ... 
KON­CEN­TRA­TO­RY TLENU

LICZ­BA PROJEKTU:
15 URZĄDZEŃ

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 09/2020

WIĘCEJ... 
CŁO ZA KARETKĘ

LICZ­BA PROJEKTU:
9420 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 06/2020

WIĘCEJ... 
WYSYŁ­KA SPRZĘ­TU MED.

LICZ­BA PROJEKTU:
22 580 ZŁ

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 08/2020

WIĘCEJ... 
NASIO­NA NA ZASIEW

LICZ­BA PROJEKTU:
18 900 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 07/2020

WIĘCEJ... 
RAM­PA DLA SZPITALA

LICZ­BA PROJEKTU:
20 000 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 05/2020

WIĘCEJ... 
RYŻ DLA POWODZIAN

LICZ­BA PROJEKTU:
19 000 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 04/2020

WIĘCEJ... 
WSPAR­CIE DZIE­CI ULICY

LICZ­BA PROJEKTU:
17 500 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 03/2020

WIĘCEJ... 
KON­CEN­TRA­TO­RY TLENU

LICZ­BA PROJEKTU:
15 URZĄDZEŃ

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 02/2020

WIĘCEJ... 
BUDO­WA ŚWIETLICY

LICZ­BA PROJEKTU:
30 DZIECI

MIEJ­SCE:
KIN­SZA­SA, DRK

NR PRO­JEK­TU: 01/2020

WIĘCEJ... 
DOMY DLA NIEWIDOMYCH

LICZ­BA PROJEKTU:
245 NIEWIDOMYCH

MIEJ­SCE:
NGA­OUN­DAYE, RŚA

NR PRO­JEK­TU: 44/2020

WIĘCEJ... 
LECZE­NIE PACJENTÓW

LICZ­BA PROJEKTU:
16 000 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 46/2019

WIĘCEJ... 
Wspófinansowanie karetki dla Mampikony (Madagaskar)
ZAKUP KARET­KI

LICZ­BA PROJEKTU:
17 320 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 47/2019

WIĘCEJ... 
STUD­NIE DLA SZPI­TA­LA I SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
9 STUDNI

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 44/2019

WIĘCEJ... 
STUD­NIE KOPANE

LICZ­BA PROJEKTU:
3 STUDNIE

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 43/2019

WIĘCEJ... 
SANI­TA­RIA­TY DLA SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
200 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 41/2019

WIĘCEJ... 
OBO­RA PRZYSZKOLNA

LICZ­BA PROJEKTU:
150 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
SUB­U­KI, KENIA

NR PRO­JEK­TU: 40/2019

WIĘCEJ... 
STUD­NIA DLA TRĘDOWATYCH

LICZ­BA PROJEKTU:
1O CHORYCH

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 39/2019

WIĘCEJ... 
SPRZĘT DLA RYBAKÓW

LICZ­BA PROJEKTU:
1 ŁÓDKA

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 38/2019

WIĘCEJ... 
PRO­JEKT EDUKACYJNY

LICZ­BA PROJEKTU:
21 WARSZTATÓW

MIEJ­SCE:
POLSKA

NR PRO­JEK­TU: 45/2019

WIĘCEJ... 
Budowa porodówki w Mandiavato (Madagaskar)
PORO­DÓW­KA W MANDIAVATO

LICZ­BA PROJEKTU:
1500 PORODÓW

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 42/2019

WIĘCEJ... 
POM­PY DLA DOMU DZIECKA

LICZ­BA PROJEKTU:
30 DZIECI

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 36/2019

WIĘCEJ... 
SPRZĘT DLA SZPITALA

LICZ­BA PROJEKTU:
5 INKUBATORÓW

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 35/2019

WIĘCEJ... 
REMONT SZPI­TA­LA

LICZ­BA PROJEKTU:
86 ŁÓŻEK

MIEJ­SCE:
KATON­DWE, ZAMBIA

NR PRO­JEK­TU: 34/2019

WIĘCEJ... 
Wyposażenie szkoły podstawowej w Jaunde (Kamerun)
WYPO­SA­ŻE­NIE SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
30 000 PLN

MIEJ­SCE:
JAUN­DE, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 33/2019

WIĘCEJ... 
MISJA MEDYCZ­NA

LICZ­BA PROJEKTU:
3000 PACJENTÓW

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 32/2019

WIĘCEJ... 
SPRZĘT DLA SZPITALA

LICZ­BA PROJEKTU:
150 KG SPRZĘTU

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 31/2019

WIĘCEJ... 
REMONT PRZY­CHOD­NI

LICZ­BA PROJEKTU:
300 PACJENTÓW/M‑C

MIEJ­SCE:
ESSENG, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 37/2019

WIĘCEJ... 
DIA­TER­MIA CHIRURGICZNA

LICZ­BA PROJEKTU:
10 962 ZŁ

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 29/2019

WIĘCEJ... 
UPRA­WA I HODOWLA

LICZ­BA PROJEKTU:
200 KUR

MIEJ­SCE:
NAIRO­BI, KENIA

NR PRO­JEK­TU: 28/2019

WIĘCEJ... 
SPRZĘT DLA SZPITALA

LICZ­BA PROJEKTU:
2 URZĄDZENIA

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 27/2019

WIĘCEJ... 
WYPO­SA­ŻE­NIE SZPITALA

LICZ­BA PROJEKTU:
127 000 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 26/2019

WIĘCEJ... 
POD­RĘCZ­NI­KI DLA SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
325 DZIECI

MIEJ­SCE:
ESSIENG­BOT, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 25/2019

WIĘCEJ... 
JADAL­NIA DLA PRZEDSZKOLA

LICZ­BA PROJEKTU:
80 DZIECI

MIEJ­SCE:
MAGAN­ZO, TANZANIA

NR PRO­JEK­TU: 24/2019

WIĘCEJ... 
CHŁOD­NIA DLA FARMY

LICZ­BA PROJEKTU:
7200 DOLARÓW

MIEJ­SCE:
KASI­SI, ZAMBIA

NR PRO­JEK­TU: 22/2019

WIĘCEJ... 
FIL­TRY DO STUDNI

LICZ­BA PROJEKTU:
12 100 EURO

MIEJ­SCE:
KOLAN­G’A, TANZANIA

NR PRO­JEK­TU: 23/2019

WIĘCEJ... 
ROZ­BU­DO­WA SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
248 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
BUN­DO­LI, GHANA

NR PRO­JEK­TU: 21/2019

WIĘCEJ... 
HODOW­LA KRÓLIKÓW

LICZ­BA PROJEKTU:
2000 ZŁ

MIEJ­SCE:
KITHA­TU, KENIA

NR PRO­JEK­TU: 20/2019

WIĘCEJ... 
USG DLA SZPITALA

LICZ­BA PROJEKTU:
420 PORODÓW/ROK

MIEJ­SCE:
WIA­GA, GHANA

NR PRO­JEK­TU: 19/2019

WIĘCEJ... 
AGRE­GAT DLA SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
15 050 ZŁ

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 18/2019

WIĘCEJ... 
WYPO­SA­ŻE­NIE SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
468 DZIECI

MIEJ­SCE:
BOUBA-DJA­­RA, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 15/2019

WIĘCEJ... 
WYPO­SA­ŻE­NIE STOLARNI

LICZ­BA PROJEKTU:
10 STOŁÓW

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 16/2019

WIĘCEJ... 
TRANS­PORT ŻYWNOŚCI

LICZ­BA PROJEKTU:
8 TON

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 14/2019

WIĘCEJ... 
AUTO­BUS SZKOLNY

LICZ­BA PROJEKTU:
250 DZIECI

MIEJ­SCE:
KIA­BA­KA­RI, TANZANIA

NR PRO­JEK­TU: 30/2019

WIĘCEJ... 
SPRZĘT DLA SZPITALA

LICZ­BA PROJEKTU:
2 URZĄDZENIA

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 13/2019

WIĘCEJ... 
PIĘ­TRO SZPITALA

LICZ­BA PROJEKTU:
20 750 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 12/2019

WIĘCEJ... 
SPRZĘT DLA PRZYCHODNI

LICZ­BA PROJEKTU:
2 URZĄDZENIA

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 11/2019

WIĘCEJ... 
EDU­KA­CJA DZIECI

LICZ­BA PROJEKTU:
68 000 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 10/2019

WIĘCEJ... 
STO­ŁÓW­KA DLA SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
500 UCZENNIC

MIEJ­SCE:
CHA­MU­KA, ZAMBIA

NR PRO­JEK­TU: 06/2019

WIĘCEJ... 
WYPO­SA­ŻE­NIE WARSZTATÓW

LICZ­BA PROJEKTU:
6 KOMPUTERÓW

MIEJ­SCE:
KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 07/2019

WIĘCEJ... 
WAL­KA Z EPI­DE­MIĄ ODRY

LICZ­BA PROJEKTU:
1800 PACJENTÓW

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 08/2019

WIĘCEJ... 
REMONT PRZY­CHOD­NI

LICZ­BA PROJEKTU:
36 500 PACJENTÓW/ROK

MIEJ­SCE:
KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 09/2019

WIĘCEJ... 
ZAPLE­CZE DLA PRZYCHODNI

LICZ­BA PROJEKTU:
28 150 EURO

MIEJ­SCE:
GMAS­SA­DJO­UN, TOGO

NR PRO­JEK­TU: 05/2019

WIĘCEJ... 
DOM DZIEC­KA

LICZ­BA PROJEKTU:
30 DZIECI

MIEJ­SCE:
AYOS, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 17/2019

WIĘCEJ... 
LABO­RA­TO­RIUM W BEREVO

LICZ­BA PROJEKTU:
4 POMIESZCZENIA

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 03/2019

WIĘCEJ... 
KARET­KA DLA SZPITALA

LICZ­BA PROJEKTU:
11 100 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 01/2019

WIĘCEJ... 
REMONT SZKO­ŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
103 M MURU

MIEJ­SCE:
NGA­OUN­DAYE, RŚA

NR PRO­JEK­TU: 02/2019

WIĘCEJ... 
PRO­JEKT EDUKACYJNY

LICZ­BA PROJEKTU:
1800 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
POLSKA

NR PRO­JEK­TU: 30/2018

WIĘCEJ... 
STUD­NIE GŁĘBINOWE

LICZ­BA PROJEKTU:
3 STUDNIE

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 28/2018

WIĘCEJ... 
MISJA MEDYCZ­NA

LICZ­BA PROJEKTU:
470 KONSULTACJI

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 29/2018

WIĘCEJ... 
EDU­KA­CJA DZIECI

LICZ­BA PROJEKTU:
26 300 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 27/2018

WIĘCEJ... 
BUDY­NEK SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
78 000 ZŁ

MIEJ­SCE:
KIRUD­DU, UGANDA

NR PRO­JEK­TU: 26/2018

WIĘCEJ... 
REMONT PRZED­SZKO­LA

LICZ­BA PROJEKTU:
100 DZIECI

MIEJ­SCE:
BER­TO­UA, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 25/2018

WIĘCEJ... 
ZAKUP LEKÓW

LICZ­BA PROJEKTU:
3000 ZŁ

MIEJ­SCE:
KPAN­GAN­ZI­PIO, TOGO

NR PRO­JEK­TU: 24/2018

WIĘCEJ... 
DOŻY­WIA­NIE DZIECI

LICZ­BA PROJEKTU:
300 DZIECI

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 04/2019

WIĘCEJ... 
SOLA­RY DLA PRZYCHODNI

LICZ­BA PROJEKTU:
2000 EURO

MIEJ­SCE:
NDE­LE­LE, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 22/2018

WIĘCEJ... 
CIĘ­ŻA­RÓW­KA DLA CEN­TRUM DZIE­CI ULICY

LICZ­BA PROJEKTU:
300 DZIECI

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 21/2018

WIĘCEJ... 
WIO­SKI DLA TRĘDOWATYCH

LICZ­BA PROJEKTU:
10 DOMÓW

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 23/2018

WIĘCEJ... 
POMOC SZKO­LE

LICZ­BA PROJEKTU:
2 NOWE KLASY

MIEJ­SCE:
ESSIENG­BOT, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 19/2018

WIĘCEJ... 
MOTOR DLA GABINA

LICZ­BA PROJEKTU:
867 EURO

MIEJ­SCE:
LOME, TOGO

NR PRO­JEK­TU: 18/2018

WIĘCEJ... 
BUDO­WA SZPITALA

LICZ­BA PROJEKTU:
100 ŁÓŻEK

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 20/2018

WIĘCEJ... 
KON­FE­REN­CJA MEDYCZNA

LICZ­BA PROJEKTU:
11 WYKŁADÓW

MIEJ­SCE:
WRO­CŁAW, POLSKA

NR PRO­JEK­TU: 16/2018

WIĘCEJ... 
DOM DZIE­CI ULICY

LICZ­BA PROJEKTU:
300 WYCHOWANKÓW

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 17/2018

WIĘCEJ... 
PRZY­CHOD­NIA

LICZ­BA PROJEKTU:
600 PACJENTÓW/M‑C

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 15/2018

WIĘCEJ... 
SPRZĘT DLA SZPITALA

LICZ­BA PROJEKTU:
60 PACJEN­TÓW DZIENNIE

MIEJ­SCE:
KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 14/2018

WIĘCEJ... 
SZKO­ŁA PODSTAWOWA

LICZ­BA PROJEKTU:
4 KLASY

MIEJ­SCE:
AMA­RA BODO, ETIOPIA

NR PRO­JEK­TU: 13/2018

WIĘCEJ... 
ANA­LI­ZA­TOR DLA PRZYCHODNI

LICZ­BA PROJEKTU:
30 PACJEN­TÓW DZIENNIE

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 12/2018

WIĘCEJ... 
ANA­LI­ZA­TOR W MAMPIKONY

LICZ­BA PROJEKTU:
4000 ZŁ

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 11/2018

WIĘCEJ... 
EDU­KA­CJA DZIECI

LICZ­BA PROJEKTU:
120 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 10/2018

WIĘCEJ... 
SOLA­RY DLA CEN­TRUM DZIECI

LICZ­BA PROJEKTU:
130 DZIECI

MIEJ­SCE:
KITHA­TU, KENIA

NR PRO­JEK­TU: 09/2018

WIĘCEJ... 
ROZ­BU­DO­WA FARMY

LICZ­BA PROJEKTU:
100 KUR

MIEJ­SCE:
KITHA­TU, KENIA

NR PRO­JEK­TU: 08/2018

WIĘCEJ... 
WYKOŃ­CZE­NIE PRZEDSZKOLA

LICZ­BA PROJEKTU:
40 DZIECI

MIEJ­SCE:
KWA­MA­TIAS, TANZANIA

NR PRO­JEK­TU: 07/2018

WIĘCEJ... 
ODCZYN­NI­KI DLA LABORATORIÓW

LICZ­BA PROJEKTU:
84 POJEMNIKI

MIEJ­SCE:
TOGO

NR PRO­JEK­TU: 06/2018

WIĘCEJ... 
WSPAR­CIE LABORATORIÓW

LICZ­BA PROJEKTU:
10 060 ZŁ

MIEJ­SCE:
HEL­LO­TA, BAS­SAR (TOGO)

NR PRO­JEK­TU: 05/2018

WIĘCEJ... 
WYPO­SA­ŻE­NIE SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
300 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 04/2018

WIĘCEJ... 
BUDO­WA INTERNATU

LICZ­BA PROJEKTU:
29 767 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 03/2018

WIĘCEJ... 
INTER­WEN­CYJ­NE DOŻYWIANIE

LICZ­BA PROJEKTU:
1000 KG FASOLI

MIEJ­SCE:
GATA­RA, BURUNDI

NR PRO­JEK­TU: 02/2018

WIĘCEJ... 
WYPO­SA­ŻE­NIE CEN­TRUM DZIECI

LICZ­BA PROJEKTU:
300 DZIECI

MIEJ­SCE:
KITHA­TU, KENIA

NR PRO­JEK­TU: 30/2017

WIĘCEJ... 
PAWI­LON DLA SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
1800 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
ABONG-MBANG, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 28/2017

WIĘCEJ... 
SAMO­CHÓD DLA PRZYCHODNI

LICZ­BA PROJEKTU:
73 000 PACJENTÓW

MIEJ­SCE:
WIA­GA, GHANA

NR PRO­JEK­TU: 27/2017

WIĘCEJ... 
DOŻY­WIA­NIE DZIECI

LICZ­BA PROJEKTU:
700 DZIECI

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 01/2018

WIĘCEJ... 
WSPAR­CIE SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
172 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
DORZE, ETIOPIA

NR PRO­JEK­TU: 26/2017

WIĘCEJ... 
POMOC DLA HELEN

LICZ­BA PROJEKTU:
2000 ZŁ

MIEJ­SCE:
NGU­ELE­MEN­DO­UKI, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 25/2017

WIĘCEJ... 
SPA­WAR­KA DLA JEANA

LICZ­BA PROJEKTU:
5700 ZŁ

MIEJ­SCE:
MBA­IKO­RO, CZAD

NR PRO­JEK­TU: 24/2017

WIĘCEJ... 
ODWIERT STUD­NI

LICZ­BA PROJEKTU:
12 000 ZŁ

MIEJ­SCE:
KWAM­NE­KE, TANZANIA

NR PRO­JEK­TU: 23/2017

WIĘCEJ... 
MISJA MEDYCZ­NA

LICZ­BA PROJEKTU:
1560 KONSULTACJI

MIEJ­SCE:
SANG­ME­LIN, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 22/2017

WIĘCEJ... 
DWIE CYSTER­NY

LICZ­BA PROJEKTU:
600 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
GATA­RA, BURUNDI

NR PRO­JEK­TU: 21/2017

WIĘCEJ... 
ZBIOR­NIK NA WODĘ

LICZ­BA PROJEKTU:
45 PRACOWNIC

MIEJ­SCE:
AYOS, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 20/2017

WIĘCEJ... 
AGRE­GAT PRĄDOTWÓRCZY

LICZ­BA PROJEKTU:
16KVA MOCY

MIEJ­SCE:
BELA­BO, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 19/2017

WIĘCEJ... 
WSPAR­CIE CEN­TRUM KOBIET

LICZ­BA PROJEKTU:
65 UCZENNIC

MIEJ­SCE:
BOUAR, RŚA

NR PRO­JEK­TU: 18/2017

WIĘCEJ... 
WSPAR­CIE NAUCZYCIELI

LICZ­BA PROJEKTU:
65 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
BAFO­US­SAM, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 17/2017

WIĘCEJ... 
RATO­WA­NIE DZIECI

LICZ­BA PROJEKTU:
400 ZŁ/M‑C

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 29/2017

WIĘCEJ... 
WYPO­SA­ŻE­NIE PRZYCHODNI

LICZ­BA PROJEKTU:
11 650 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 15/2017

WIĘCEJ... 
STUD­NIA DLA SZPI­TA­LA I SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
1000 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
YUM­BI, DRK

NR PRO­JEK­TU: 14/2017

WIĘCEJ... 
SOLA­RY DLA DOMU DZIECKA

LICZ­BA PROJEKTU:
50 DZIECI

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 13/2017

WIĘCEJ... 
WSPAR­CIE DZIE­CI ULICY

LICZ­BA PROJEKTU:
16 DZIECI

MIEJ­SCE:
LUENA, ANGOLA

NR PRO­JEK­TU: 12/2017

WIĘCEJ... 
SOLA­RY DLA PRZYCHODNI

LICZ­BA PROJEKTU:
256 PORODÓW/ROK

MIEJ­SCE:
AYOS, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 16/2017

WIĘCEJ... 
PRA­COW­NIA DLA UCZNIÓW

LICZ­BA PROJEKTU:
350 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
NDIEM­BOU, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 10/2017

WIĘCEJ... 
WYSYŁ­KA SPRZĘTU

LICZ­BA PROJEKTU:
200 ZŁ

MIEJ­SCE:
MKU­SHI, ZAMBIA

NR PRO­JEK­TU: 09/2017

WIĘCEJ... 
MLE­KO DLA CHORYCH

LICZ­BA PROJEKTU:
20 MATEK

MIEJ­SCE:
ESSENG, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 08/2017

WIĘCEJ... 
WODA DLA PRZYCHODNI

LICZ­BA PROJEKTU:
5412 EURO

MIEJ­SCE:
SABOU, BUR­KI­NA FASO

NR PRO­JEK­TU: 07/2017

WIĘCEJ... 
STUD­NIE DLA SZKÓŁ

LICZ­BA PROJEKTU:
3 SZKOŁY

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 06/2017

WIĘCEJ... 
KUCH­NIA DLA SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
260 DZIECI

MIEJ­SCE:
KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 11/2017

WIĘCEJ... 
CEN­TRUM MEDYCZNE

LICZ­BA PROJEKTU:
40 PACJEN­TÓW DZIENNIE

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 05/2017

WIĘCEJ... 
OŚRO­DEK DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

LICZ­BA PROJEKTU:
23 DZIECI

MIEJ­SCE:
LAI, CZAD

NR PRO­JEK­TU: 03/2017

WIĘCEJ... 
WYSYŁ­KA BUTÓW

LICZ­BA PROJEKTU:
1500 PAR

MIEJ­SCE:
CHA­MU­KA, ZAMBIA

NR PRO­JEK­TU: 01/2017

WIĘCEJ... 
PRZE­NO­ŚNE USG

LICZ­BA PROJEKTU:
8943 KONSULTACJI

MIEJ­SCE:
LOME, TOGO

NR PRO­JEK­TU: 02/2017

WIĘCEJ... 
CEN­TRUM DZIECI

LICZ­BA PROJEKTU:
72 PODOPIECZNYCH

MIEJ­SCE:
BUKAN­GA, TANZANIA

NR PRO­JEK­TU: 11/2016

WIĘCEJ... 
TOA­LE­TY DLA SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
9 TOALET

MIEJ­SCE:
SUB­U­KI, KENIA

NR PRO­JEK­TU: 21/2016

WIĘCEJ... 
SPRZĘT DLA SZPITALA

LICZ­BA PROJEKTU:
9 800 ZŁ

MIEJ­SCE:
NKAW­KAW, GHANA

NR PRO­JEK­TU: 19/2016

WIĘCEJ... 
AKCJA ODRO­BA­CZA­NIA

LICZ­BA PROJEKTU:
10 000 PACJENTÓW

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 18/2016

WIĘCEJ... 
HODOW­LA DROBIU

LICZ­BA PROJEKTU:
7042 ZŁ

MIEJ­SCE:
JAUN­DE, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 17/2016

WIĘCEJ... 
APA­RAT DO ELEKTROFOREZY

LICZ­BA PROJEKTU:
1500 PACJENTÓW/M‑C

MIEJ­SCE:
LOME, TOGO

NR PRO­JEK­TU: 16/2016

WIĘCEJ... 
INTER­NAT DLA STUDENTÓW

LICZ­BA PROJEKTU:
20 166 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 04/2017

WIĘCEJ... 
REMONT SZKO­ŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
1000 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 15/2016

WIĘCEJ... 
WYPO­SA­ŻE­NIE PRZYCHODNI

LICZ­BA PROJEKTU:
20 042 ZŁ

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 14/2016

WIĘCEJ... 
Dożywianie sierot
DOŻY­WIA­NIE SIEROT

LICZ­BA PROJEKTU:
1887 ZŁ

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 21/2015

WIĘCEJ... 
SAMO­CHÓD DLA PRZYCHODNI

LICZ­BA PROJEKTU:
50 ŁÓŻEK

MIEJ­SCE:
RUSHA­KA, RWANDA

NR PRO­JEK­TU: 13/2016

WIĘCEJ... 
KSIĄŻ­KI DLA ŚWIETLICY

LICZ­BA PROJEKTU:
100 DZIECI

MIEJ­SCE:
BOUAR, RŚA

NR PRO­JEK­TU: 12/2016

WIĘCEJ... 
BUDO­WA SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
60 000 ZŁ

MIEJ­SCE:
KIRUD­DU, UGANDA

NR PRO­JEK­TU: 20/2016

WIĘCEJ... 
DOM DZIEC­KA

LICZ­BA PROJEKTU:
292 525 ZŁ

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 09/2016

WIĘCEJ... 
WSPAR­CIE NIEWIDOMYCH

LICZ­BA PROJEKTU:
800 OSÓB

MIEJ­SCE:
SILOE, RPA

NR PRO­JEK­TU: 10/2016

WIĘCEJ... 
WSPAR­CIE SZKÓŁ

LICZ­BA PROJEKTU:
300 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
MBA­IBE­RE, RŚA

NR PRO­JEK­TU: 08/2016

WIĘCEJ... 
KUCH­NIA DLA WIĘŹNIÓW

LICZ­BA PROJEKTU:
980 OSÓB

MIEJ­SCE:
BAFO­US­SAM, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 06/2016

WIĘCEJ... 
BUDO­WA PRZEDSZKOLA

LICZ­BA PROJEKTU:
80 DZIECI

MIEJ­SCE:
MAGAN­ZO, TANZANIA

NR PRO­JEK­TU: 05/2016

WIĘCEJ... 
MASZY­NY DO MŁYNA

LICZ­BA PROJEKTU:
3 MASZYNY

MIEJ­SCE:
MAN­DA­MA, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 04/2016

WIĘCEJ... 
GABI­NET LEKARSKI

LICZ­BA PROJEKTU:
1000 PODOPIECZNYCH

MIEJ­SCE:
SOKO­DE, TOGO

NR PRO­JEK­TU: 03/2016

WIĘCEJ... 
POMOC DLA JOHNA

LICZ­BA PROJEKTU:
3203 ZŁ

MIEJ­SCE:
HELO­TA, TOGO

NR PRO­JEK­TU: 02/2016

WIĘCEJ... 
BUDO­WA STUDNI

LICZ­BA PROJEKTU:
27 STUDNI

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 07/2016

WIĘCEJ... 
ROZ­BU­DO­WA PRZYCHODNI

LICZ­BA PROJEKTU:
300 CHORYCH/M‑C

MIEJ­SCE:
BAS­SAR, TOGO

NR PRO­JEK­TU: 01/2016

WIĘCEJ... 
REMONT SZKO­ŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
110 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 19/2015

WIĘCEJ... 
BUDO­WA PRZYCHODNI

LICZ­BA PROJEKTU:
72 034 ZŁ

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 18/2015

WIĘCEJ... 
WODA DLA TOANASINA

LICZ­BA PROJEKTU:
20 M ODWIERTU

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 17/2015

WIĘCEJ... 
SZKO­ŁA STOLARSKA

LICZ­BA PROJEKTU:
27 STUDNI40 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 20/2015

WIĘCEJ... 
URU­CHO­MIE­NIE MŁYNA

LICZ­BA PROJEKTU:
2 SILNIKI

MIEJ­SCE:
HELO­TA, TOGO

NR PRO­JEK­TU: 14/2015

WIĘCEJ... 
SPRZĘT DLA PRZYCHODNI

LICZ­BA PROJEKTU:
12 ŁÓŻEK

MIEJ­SCE:
CHA­MI­LA­LI, ZAMBIA

NR PRO­JEK­TU: 15/2015

WIĘCEJ... 
BUDO­WA OLEJARNI

LICZ­BA PROJEKTU:
5 HA UPRAW

MIEJ­SCE:
AYOS, MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 16/2015

WIĘCEJ... 
POMOC LABO­RA­TO­RIOM

LICZ­BA PROJEKTU:
3 OŚROD­KI ZDROWIA

MIEJ­SCE:
TOGO

NR PRO­JEK­TU: 13/2015

WIĘCEJ... 
LEKI DLA APTEKI

LICZ­BA PROJEKTU:
1000 PACJENTÓW/M‑C

MIEJ­SCE:
LOME, TOGO

NR PRO­JEK­TU: 11/2015

WIĘCEJ... 
STA­WY RYBNE

LICZ­BA PROJEKTU:
5 STAWÓW

MIEJ­SCE:
ATOK, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 09/2015

WIĘCEJ... 
PORO­DÓW­KA W DOKPALE

LICZ­BA PROJEKTU:
200 PORO­DÓW ROCZNIE

MIEJ­SCE:
WYBRZE­ŻE KOŚCI SŁONIOWEJ

NR PRO­JEK­TU: 12/2015

WIĘCEJ... 
PRO­DUK­CJA JOGURTU

LICZ­BA PROJEKTU:
12 000 L/M‑C

MIEJ­SCE:
NAKU­RU, KENIA

NR PRO­JEK­TU: 08/2015

WIĘCEJ... 
WSPAR­CIE CHO­RYCH NA AIDS

LICZ­BA PROJEKTU:
3000 EURO

MIEJ­SCE:
ESSENG, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 07/2015

WIĘCEJ... 
STUD­NIA DLA SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
300 DZIECI

MIEJ­SCE:
NDE­LE­LE, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 06/2015

WIĘCEJ... 
MLE­KO DLA CHORYCH 

LICZ­BA PROJEKTU:
140 DZIECI

MIEJ­SCE:
ESSENG, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 10/2015

WIĘCEJ... 
KUCH­NIA DLA CHORYCH

LICZ­BA PROJEKTU:
7850 EURO

MIEJ­SCE:
RUSHA­KI, RTWANDA

NR PRO­JEK­TU: 04/2015

WIĘCEJ... 
BUDO­WA STUDNI

LICZ­BA PROJEKTU:
35 STUDNI

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 05/2018

WIĘCEJ... 
WYPO­SA­ŻE­NIE SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
19 800 ZŁ

MIEJ­SCE:
YAM­FO, GHANA

NR PRO­JEK­TU: 02/2015

WIĘCEJ... 
GOSPO­DAR­STWO ROLNE

LICZ­BA PROJEKTU:
4 HA UPRAW

MIEJ­SCE:
NGAN­KE, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 01/2015

WIĘCEJ... 
BUDO­WA SZKÓŁ

LICZ­BA PROJEKTU:
3 SZKOŁY

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 03/2015

WIĘCEJ... 
MASZY­NY BRAJLOWSKIE

LICZ­BA PROJEKTU:
40 MASZYN

MIEJ­SCE:
KIBE­HO, RWANDA

NR PRO­JEK­TU: 11/2014

WIĘCEJ... 
OŚRO­DEK ZDROWIA

LICZ­BA PROJEKTU:
300 PACJENTÓW/M‑C

MIEJ­SCE:
CHA­MI­LA­LI, ZAMBIA

NR PRO­JEK­TU: 13/2014

WIĘCEJ... 
POMOC DLA SIEROCIŃCA

LICZ­BA PROJEKTU:
30 DZIECI

MIEJ­SCE:
KISU­MU, KENIA

NR PRO­JEK­TU: 12/2014

WIĘCEJ... 
SOLA­RY DLA PRZYCHODNI

LICZ­BA PROJEKTU:
25 PACJEN­TÓW DZIENNIE

MIEJ­SCE:
ESSENG, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 09/2014

WIĘCEJ... 
ODBU­DO­WA SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
550 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 08/2014

WIĘCEJ... 
POMOC DLA DOMU DZIECKA

LICZ­BA PROJEKTU:
300 DZIECI

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 07/2014

WIĘCEJ... 
OPE­RA­CJA LUCA

LICZ­BA PROJEKTU:
8500 ZŁ

MIEJ­SCE:
ESSO­HA­NA­MA, TOGO

NR PRO­JEK­TU: 06/2014

WIĘCEJ... 
GOSPO­DAR­STWO ROLNE

LICZ­BA PROJEKTU:
2900 SADZONEK

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 10/2014

WIĘCEJ... 
ODBU­DO­WA SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
30 ABSOLWENTEK

MIEJ­SCE:
PAGO­UDA, TOGO

NR PRO­JEK­TU: 05/2014

WIĘCEJ... 
BUDO­WA PRZEDSZKOLA

LICZ­BA PROJEKTU:
40 DZIECI

MIEJ­SCE:
AWAN­DJE­LO, TOGO

NR PRO­JEK­TU: 04/2014

WIĘCEJ... 
LEKI DLA APTEKI

LICZ­BA PROJEKTU:
20 ZŁ — LEK NA MALARIĘ

MIEJ­SCE:
SAOUDE, TOGO

NR PRO­JEK­TU: 03/2014

WIĘCEJ... 
BUDO­WA SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
30 CIĘ­ŻA­RÓ­WEK PIASKU

MIEJ­SCE:
HELO­TA, TOGO

NR PRO­JEK­TU: 02/2014

WIĘCEJ... 
Dożywianie dzieci w Helocie (Togo)
DOŻY­WIA­NIE DZIECI

LICZ­BA PROJEKTU:
40 DZIECI

MIEJ­SCE:
HELO­TA, TOGO

NR PRO­JEK­TU: 01/2014

WIĘCEJ... 

Rok 2021:

Budowa studni w Lergho (Burkina Faso)
STUD­NIE W LERGHO

LICZ­BA PROJEKTU:
5 TYS. MIESZKAŃCÓW

MIEJ­SCE:
BUR­KI­NA FASO

NR PRO­JEK­TU: 36/2021

WIĘCEJ... 
Wykończenie szkoły na wyspie Irugwa (Tanzania)
WYKOŃ­CZE­NIE SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
35 DZIECI

MIEJ­SCE:
IRU­GWA, TANZANIA

NR PRO­JEK­TU: 35/2021

WIĘCEJ... 
Rozbudowa szkoły w Ayos (Kamerun)
ROZ­BU­DO­WA SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
1080 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
AYOS, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 34/2021

WIĘCEJ... 
Wsparcie dla laboratorium w Berevo (Madagaskar)
WSPAR­CIE LABORATORIUM

LICZ­BA PROJEKTU:
168 DZIECI

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 33/2021

WIĘCEJ... 
Bus dla dzieci z albinizmem w Dar es Salaam (Tanzania)
BUS DLA ALBINOSÓW

LICZ­BA PROJEKTU:
168 DZIECI

MIEJ­SCE:
DAR ES SALA­AM, TANZANIA

NR PRO­JEK­TU: 32/2021

WIĘCEJ... 
Budowa przyszkolnej farmy w Kiabakari (Tanzania)
PRZY­SZKOL­NA FARMA

LICZ­BA PROJEKTU:
200 KUR

MIEJ­SCE:
KIA­BA­KA­RI, TANZANIA

NR PRO­JEK­TU: 31/2021

WIĘCEJ... 
Rozbudowa szkoły w Mahajanga (Madagaskar)
ROZ­BU­DO­WA SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
2 KLASY

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 30/2021

WIĘCEJ... 
Zakup łóżek i pościeli dla nowo powstającego szpitala w Mampikony (Madagaskar)
WYPO­SA­ŻE­NIE SZPITALA

LICZ­BA PROJEKTU:
1570 SZT. POŚCIELI

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 29/2021

WIĘCEJ... 
Zakup narzędzi rolniczych oraz budowa domów dla niewidomych w Ngaoundaye (RŚA)
POMOC NIE­WI­DO­MYM

LICZ­BA PROJEKTU:
172 ROLNIKÓW

MIEJ­SCE:
NGA­OUN­DAYE, RŚA

NR PRO­JEK­TU: 28/2021

WIĘCEJ... 
Wsparcie centrum edukacyjnego w Yaounde (Kamerun)
WSPAR­CIE CEN­TRUM EDUKACJI

LICZ­BA PROJEKTU:
120 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
YAOUN­DE, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 27/2021

WIĘCEJ... 
Wymiana dachu w szkole w Djouth (Kamerun)
DACH DLA SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
300 DZIECI

MIEJ­SCE:
DJO­UTH, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 26/2021

WIĘCEJ... 
Transformator i kuchnia dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)
WSPAR­CIE SZPITALA

LICZ­BA PROJEKTU:
46 000 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 25/2021

WIĘCEJ... 
Toalety i wyposażenie stołówki dla szkoły w Nato (Madagaskar)
POMOC SZKO­LE W NATO

LICZ­BA PROJEKTU:
50 ŁAWEK

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 24/2021

WIĘCEJ... 
Przyszkolna obora w Mahajanga (Madagaskar)
OBO­RA W MAHAJANGA

LICZ­BA PROJEKTU:
2 KROWY

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 23/2021

WIĘCEJ... 
Budowa farmy dla szkoły w Chingoli (Zambia)
FAR­MA SZKOLENIOWA

LICZ­BA PROJEKTU:
560 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
CHIN­GO­LI, ZAMBIA

NR PRO­JEK­TU: 22/2021

WIĘCEJ... 
Jeden procent podatku za 2020
WYPO­SA­ŻE­NIE STOŁÓWKI

LICZ­BA PROJEKTU:
600 UCZENNIC

MIEJ­SCE:
CHAMUKA/ZAMBIA

NR PRO­JEK­TU: 21/2021

WIĘCEJ... 
Budowa porodówki w Madingring (Kamerun)
PORO­DÓW­KA

LICZ­BA PROJEKTU:
240 690 ZŁ

MIEJ­SCE:
KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 20/2021

WIĘCEJ... 
Wykończenie sierocińca w Kamuli (Uganda)
SIE­RO­CI­NIEC W KAMULI

LICZ­BA PROJEKTU:
37 DZIECI

MIEJ­SCE:
UGANDA

NR PRO­JEK­TU: 19/2021

WIĘCEJ... 
Prace murarskie i nasyp dla szpitala w Mampikony (Madagaskar)
NASYP DLA SZPITALA

LICZ­BA PROJEKTU:
34 036 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 18/2021

WIĘCEJ... 
Studnie dla uczniów, studentów i wsi bez dostępu do wody pitnej (Madagaskar)
WODA DLA UCZNIÓW

LICZ­BA PROJEKTU:
4 STUDNIE

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 17/2021

WIĘCEJ... 
TOA­LE­TY DLA PRZEDSZKOLA

LICZ­BA PROJEKTU:
106 DZIECI

MIEJ­SCE:
MUSO­MA, TANZANIA

NR PRO­JEK­TU: 16/2021

WIĘCEJ... 
Remont generalny domu kobiet w Pandienou-Lehar (Senegal)
REMONT CEN­TRUM EDUKACJI

LICZ­BA PROJEKTU:
42 KOBIETY

MIEJ­SCE:
SENEGAL

NR PRO­JEK­TU: 15/2021

WIĘCEJ... 
Wykończenie domu dziecka w Ayos (Kamerun)
WYKOŃ­CZE­NIE DOMU DZIECKA

LICZ­BA PROJEKTU:
30 DZIEWCZĄT

MIEJ­SCE:
AYOS, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 14/2021

WIĘCEJ... 
Wsparcie dla przychodni w Garoua-Boulai (Kamerun)
POMOC PRZY­CHOD­NI

LICZ­BA PROJEKTU:
20 000 CHORYCH

MIEJ­SCE: KAME­RUN

NUMER PRO­JEK­TU: 13/2021

WIĘCEJ... 
Budowa szkoły w Mahajanga (Madagaskar)
SZKO­ŁA W MAHAJANGA

LICZ­BA PROJEKTU:
3 SALE

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 12/2021

WIĘCEJ... 
EDU­KA­CJA DZIECI

LICZ­BA PROJEKTU:
111 800 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 11/2021

WIĘCEJ... 
POM­PA DLA SADU

LICZ­BA PROJEKTU:
100 DZIECI

MIEJ­SCE:
TANZANIA

NR PRO­JEK­TU: 10/2021

WIĘCEJ... 
STUD­NIA DLA BOUGRE

LICZ­BA PROJEKTU:
80 METRÓW

MIEJ­SCE:
BUR­KI­NA FASO

NR PRO­JEK­TU: 09/2021

WIĘCEJ... 
WODA DLA SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
155 DZIECI

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 08/2021

WIĘCEJ... 
WODA DLA GOSPODARSTWA

LICZ­BA PROJEKTU:
30 DZIECI

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 07/2021

WIĘCEJ... 
WYPO­SA­ŻE­NIE BUDYN­KÓW FERMY

LICZ­BA PROJEKTU:
2500 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 06/2021

WIĘCEJ... 
ZYW­NOŚĆ DLA OSADZONYCH

LICZ­BA PROJEKTU:
1200 OSADZONYCH

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 05/2021

WIĘCEJ... 
POMOC CHO­RYM NA TRĄD

LICZ­BA PROJEKTU:
10 RODZIN

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 04/2021

WIĘCEJ... 
SPRZĘT DO REHABILITACJI

LICZ­BA PROJEKTU:
2300 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 03/2021

WIĘCEJ... 
Pomoc rodzącym kobietom w RŚA
POMOC KOBIE­TOM

LICZ­BA PROJEKTU:
30 PRÓŻNOCIĄGÓW

MIEJ­SCE:
RŚA

NR PRO­JEK­TU: 02/2021

WIĘCEJ... 
Dożywianie 1500 głodnych dzieci na Madagaskarze
DOŻY­WIA­NIE DZIECI

LICZ­BA PROJEKTU:
1500 DZIECI

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 01/2021

WIĘCEJ... 

Rok 2020:

Posiłki dla więźniów w Port-Berge (Madagaskar)
POSIŁ­KI DLA WIĘŹNIÓW

LICZ­BA PROJEKTU:
50 OSADZONYCH

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 58/2020

WIĘCEJ... 
2 studnie na fermie w Mahitsy (Madagaskar)
2 STUD­NIE W MAHITSY

LICZ­BA PROJEKTU:
9000 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 57/2020

WIĘCEJ... 
Podręczniki dla szkoły w Kiabakari (Tanzania)
POD­RĘCZ­NI­KI DLA SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
28 KLAS

MIEJ­SCE:
TANZANIA

NR PRO­JEK­TU: 56/2020

WIĘCEJ... 
Przygotowanie terenu pod szpital w Mampikony (Madagaskar)
PRA­CE PRZY SZPITALU

LICZ­BA PROJEKTU:
25 000 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 55/2020

WIĘCEJ... 
Rozbudowa gospodarstwa rolnego przy szkole w Chamuka (Zambia)
STAW RYB­NY PRZY SZKOLE

LICZ­BA PROJEKTU:
3 HEKTARY

MIEJ­SCE:
CHA­MU­KA, ZAMBIA

NR PRO­JEK­TU: 54/2020

WIĘCEJ... 
Dach dla domu kobiet w Pandienou-Lehar (Senegal)
DACH DLA DOMU KOBIET

LICZ­BA PROJEKTU:
10 418 EURO

MIEJ­SCE:
SENEGAL

NR PRO­JEK­TU: 53/2020

WIĘCEJ... 
Sondy dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)
SON­DY DLA SZPITALA

LICZ­BA PROJEKTU:
3 SONDY

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 52/2020

WIĘCEJ... 
Zaprzęg dla fermy edukacyjnej w Anivorano (Madagaskar)
ZAPRZĘG DLA FERMY

LICZ­BA PROJEKTU:
2 ZEBU

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 51/2020

WIĘCEJ... 
Gabinet medyczny w centrum formacji zawodowej dla dzieci ulicy w Antananarywie (Madagaskar)
GABI­NET DLA DZIE­CI ULICY

LICZ­BA PROJEKTU:
300 DZIECI

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 50/2020

WIĘCEJ... 
Budowa studni w Antsohikiely i Croisement Malakialina (Madagaskar)
DWIE STUD­NIE

LICZ­BA PROJEKTU:
18 000 ZŁ

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 49/2020

WIĘCEJ... 
SOR W MAMPIKONY

LICZ­BA PROJEKTU:
330 000 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 48/2020

WIĘCEJ... 
Żłobek dla 50 dzieci w stolicy Tanzanii
ŻŁO­BEK W DAR ES SALAAM

LICZ­BA PROJEKTU:
50 DZIECI

MIEJ­SCE:
TANZANIA

NR PRO­JEK­TU: 47/2020

WIĘCEJ... 
Projekt edukacyjny 2020
PRO­JEKT EDUKACYJNY

LICZ­BA PROJEKTU:
89 WPI­SÓW BLOGA

MIEJ­SCE:
POLSKA

NR PRO­JEK­TU: 46/2020

WIĘCEJ... 
Studnia w Tsangambato (Madagaskar)
STUD­NIA TSANGAMBATO

LICZ­BA PROJEKTU:
10 000 ZŁ

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 45/2020

WIĘCEJ... 
Otwarcie sklepu w dzielnicy Kimbanseke w Kinszasie
SKLEP W KINSZASIE

LICZ­BA PROJEKTU:
7090 USD

MIEJ­SCE:
DR KONGA

NR PRO­JEK­TU: 42/2020

WIĘCEJ... 
BAR­KA DLA CHORYCH

LICZ­BA PROJEKTU:
57 627 ZŁ

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 41/2020

WIĘCEJ... 
African Music School
SZKO­ŁA MUZYCZNA

LICZ­BA PROJEKTU:
107 OKIEN

MIEJ­SCE:
BOUAR, RŚA

NR PRO­JEK­TU: 40/2020

WIĘCEJ... 
Sprzęt rolniczy dla ubogich w Kiabakari (Tanzania)
SPRZĘT ROL­NI­CZY

LICZ­BA PROJEKTU:
170 000 ZŁ

MIEJ­SCE:
KIA­BA­KA­RI, TANZANIA

NR PRO­JEK­TU: 39/2020

WIĘCEJ... 
Remont łaźni w Bafoussam (Kamerun)
ŁAŹ­NIE DLA WIĘZIENIA

LICZ­BA PROJEKTU:
360 OSADZONYCH

MIEJ­SCE:
BAFO­US­SAM, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 37/2020

WIĘCEJ... 
OŚRO­DEK ZDROWIA

LICZ­BA PROJEKTU:
510 000 PLN

MIEJ­SCE:
MBA­IKO­RO, CZAD

NR PRO­JEK­TU: 33/2020

WIĘCEJ... 
BUDO­WA GIMNAZJUM

LICZ­BA PROJEKTU:
4 HANGARY

MIEJ­SCE:
MBA­IKO­RO, CZAD

NR PRO­JEK­TU: 34/2020

WIĘCEJ... 
TANK NA WODĘ

LICZ­BA PROJEKTU:
110 DZIECI

MIEJ­SCE:
MWAN­GA, TANZANIA

NR PRO­JEK­TU: 35/2020

WIĘCEJ... 
Budowa sali dla przedszkola w Abong Mbang (Kamerun)
SALA DLA PRZEDSZKOLA

LICZ­BA PROJEKTU:
9160 EURO

MIEJ­SCE:
ABONG MBANG, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 36/2020

WIĘCEJ... 
Rozbudowa laboratorium w Marillac – Tolagnaro (Madagaskar)
LABO­RA­TO­RIUM DLA TOLAGNARO

LICZ­BA PROJEKTU:
31 807 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 38/2020

WIĘCEJ... 
Prace na fermie w Anivorano
BUDY­NEK NA FERMIE

LICZ­BA PROJEKTU:
14 565 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 32/2020

WIĘCEJ... 
HODOW­LA KUR

LICZ­BA PROJEKTU:
150 NIOSEK
MIEJ­SCE:
NAIRO­BI, KENIA

NR PRO­JEK­TU: 31/2020

WIĘCEJ... 
ROZ­BU­DO­WA SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
80 MIEJSC
MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 30/2020

WIĘCEJ... 
ROZ­BU­DO­WA FERMY

LICZ­BA PROJEKTU:
200 ŚWINIAKÓW

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 29/2020

WIĘCEJ... 
MASKI OCHRON­NE DLA DZIECI

LICZ­BA PROJEKTU:
8 000 MASEK

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 28/2020

WIĘCEJ... 
WAL­KA Z EPIDEMIĄ

LICZ­BA PROJEKTU:
10 000 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 27/2020

WIĘCEJ... 
Autobus szkolny dla Maganzo (Tanzania)
AUTO­BUS SZKOLNY

LICZ­BA PROJEKTU:
100 SIEROT

MIEJ­SCE:
MAGAN­ZO, TANZANIA

NR PRO­JEK­TU: 26/2020

WIĘCEJ... 
OGRO­DZE­NIE PRZEDSZKOLA

LICZ­BA PROJEKTU:
130 DZIECI

MIEJ­SCE:
ESSIENG­BOT, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 25/2020

WIĘCEJ... 
POMOC SZKO­ŁOM

LICZ­BA PROJEKTU:
3 DACHY

MIEJ­SCE:
KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 24/2020

WIĘCEJ... 
HODOW­LA KUR

LICZ­BA PROJEKTU:
500 UCZENNIC

MIEJ­SCE:
CHA­MU­KA, ZAMBIA

NR PRO­JEK­TU: 23/2020

WIĘCEJ... 
STUD­NIA MANDIAVATO

LICZ­BA PROJEKTU:
11 258 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 22/2020

WIĘCEJ... 
STUD­NIE W ANIVARANO

LICZ­BA PROJEKTU:
2 STUD­NIE NA FERMIE

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 21/2020

WIĘCEJ... 
WYPO­SA­ŻE­NIE DOMU DLA ALBINOSÓW

LICZ­BA PROJEKTU:
14 MIESZKAŃCÓW

MIEJ­SCE:
MWAN­ZA, TANZANIA

NR PRO­JEK­TU: 43/2020

WIĘCEJ... 
SANI­TA­RIA­TY DLA OŚROD­KA ZDROWIA

LICZ­BA PROJEKTU:
300 PACJENTÓW/M‑C

MIEJ­SCE:
HANY­IG­BA, TOGO

NR PRO­JEK­TU: 20/2020

WIĘCEJ... 
CIĄ­GNIK DLA FER­MY EDUKACYJNEJ

LICZ­BA PROJEKTU:
2000 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 18/2020

WIĘCEJ... 
ZIE­MIA POD SZPITAL

LICZ­BA PROJEKTU:
9500 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 19/2020

WIĘCEJ... 
ODBU­DO­WA SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
99 000 ZŁ

MIEJ­SCE:
KIBI­LA, DRK

NR PRO­JEK­TU: 17/2020

WIĘCEJ... 
ŚWIE­TLI­CA DLA SIEROT

LICZ­BA PROJEKTU:
30 DZIECI

MIEJ­SCE:
KIN­SZA­SA, DRK

NR PRO­JEK­TU: 16/2020

WIĘCEJ... 
BUDY­NEK PRZYCHODNI

LICZ­BA PROJEKTU:
6000 CHORYCH/ROK

MIEJ­SCE:
DIMA­KO, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 15/2020

WIĘCEJ... 
ŁÓDŹ I SZKO­ŁA W BEREVO

LICZ­BA PROJEKTU:
20 400 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 13/2020

WIĘCEJ... 
Remonty w przedszkolu w Bertoua-Mokolo (Kamerun)
REMONT PRZED­SZKO­LA

LICZ­BA PROJEKTU:
18 000 ZŁ

MIEJ­SCE:
BER­TO­UA, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 14/2020

WIĘCEJ... 
SZKO­ŁA DLA AMBOHITSARA

LICZ­BA PROJEKTU:
3 KLASY

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 12/2020

WIĘCEJ... 
EDU­KA­CJA DZIECI

LICZ­BA PROJEKTU:
104 500 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 10/2020

WIĘCEJ... 
DOŻY­WIA­NIE DZIECI

LICZ­BA PROJEKTU:
1100 DZIECI

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 11/2020

WIĘCEJ... 
KON­CEN­TRA­TO­RY TLENU

LICZ­BA PROJEKTU:
15 URZĄDZEŃ

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 09/2020

WIĘCEJ... 
CŁO ZA KARETKĘ

LICZ­BA PROJEKTU:
9420 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 06/2020

WIĘCEJ... 
WYSYŁ­KA SPRZĘ­TU MED.

LICZ­BA PROJEKTU:
22 580 ZŁ

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 08/2020

WIĘCEJ... 
NASIO­NA NA ZASIEW

LICZ­BA PROJEKTU:
18 900 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 07/2020

WIĘCEJ... 
RAM­PA DLA SZPITALA

LICZ­BA PROJEKTU:
20 000 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 05/2020

WIĘCEJ... 
RYŻ DLA POWODZIAN

LICZ­BA PROJEKTU:
19 000 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 04/2020

WIĘCEJ... 
WSPAR­CIE DZIE­CI ULICY

LICZ­BA PROJEKTU:
17 500 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 03/2020

WIĘCEJ... 
KON­CEN­TRA­TO­RY TLENU

LICZ­BA PROJEKTU:
15 URZĄDZEŃ

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 02/2020

WIĘCEJ... 
BUDO­WA ŚWIETLICY

LICZ­BA PROJEKTU:
30 DZIECI

MIEJ­SCE:
KIN­SZA­SA, DRK

NR PRO­JEK­TU: 01/2020

WIĘCEJ... 
DOMY DLA NIEWIDOMYCH

LICZ­BA PROJEKTU:
245 NIEWIDOMYCH

MIEJ­SCE:
NGA­OUN­DAYE, RŚA

NR PRO­JEK­TU: 44/2020

WIĘCEJ... 

Rok 2019:

Wspófinansowanie karetki dla Mampikony (Madagaskar)
ZAKUP KARET­KI

LICZ­BA PROJEKTU:
17 320 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 47/2019

WIĘCEJ... 
LECZE­NIE PACJENTÓW

LICZ­BA PROJEKTU:
16 000 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 46/2019

WIĘCEJ... 
PRO­JEKT EDUKACYJNY

LICZ­BA PROJEKTU:
21 WARSZTATÓW

MIEJ­SCE:
POLSKA

NR PRO­JEK­TU: 45/2019

WIĘCEJ... 
STUD­NIE DLA SZPI­TA­LA I SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
9 STUDNI

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 44/2019

WIĘCEJ... 
STUD­NIE KOPANE

LICZ­BA PROJEKTU:
3 STUDNIE

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 43/2019

WIĘCEJ... 
Budowa porodówki w Mandiavato (Madagaskar)
PORO­DÓW­KA W MANDIAVATO

LICZ­BA PROJEKTU:
1500 PORODÓW

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 42/2019

WIĘCEJ... 
SANI­TA­RIA­TY DLA SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
200 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 41/2019

WIĘCEJ... 
OBO­RA PRZYSZKOLNA

LICZ­BA PROJEKTU:
150 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
SUB­U­KI, KENIA

NR PRO­JEK­TU: 40/2019

WIĘCEJ... 
STUD­NIA DLA TRĘDOWATYCH

LICZ­BA PROJEKTU:
1O CHORYCH

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 39/2019

WIĘCEJ... 
SPRZĘT DLA RYBAKÓW

LICZ­BA PROJEKTU:
1 ŁÓDKA

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 38/2019

WIĘCEJ... 
REMONT PRZY­CHOD­NI

LICZ­BA PROJEKTU:
300 PACJENTÓW/M‑C

MIEJ­SCE:
ESSENG, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 37/2019

WIĘCEJ... 
POM­PY DLA DOMU DZIECKA

LICZ­BA PROJEKTU:
30 DZIECI

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 36/2019

WIĘCEJ... 
SPRZĘT DLA SZPITALA

LICZ­BA PROJEKTU:
5 INKUBATORÓW

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 35/2019

WIĘCEJ... 
REMONT SZPI­TA­LA

LICZ­BA PROJEKTU:
86 ŁÓŻEK

MIEJ­SCE:
KATON­DWE, ZAMBIA

NR PRO­JEK­TU: 34/2019

WIĘCEJ... 
Wyposażenie szkoły podstawowej w Jaunde (Kamerun)
WYPO­SA­ŻE­NIE SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
30 000 PLN

MIEJ­SCE:
JAUN­DE, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 33/2019

WIĘCEJ... 
MISJA MEDYCZ­NA

LICZ­BA PROJEKTU:
3000 PACJENTÓW

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 32/2019

WIĘCEJ... 
SPRZĘT DLA SZPITALA

LICZ­BA PROJEKTU:
150 KG SPRZĘTU

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 31/2019

WIĘCEJ... 
AUTO­BUS SZKOLNY

LICZ­BA PROJEKTU:
250 DZIECI

MIEJ­SCE:
KIA­BA­KA­RI, TANZANIA

NR PRO­JEK­TU: 30/2019

WIĘCEJ... 
DIA­TER­MIA CHIRURGICZNA

LICZ­BA PROJEKTU:
10 962 ZŁ

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 29/2019

WIĘCEJ... 
UPRA­WA I HODOWLA

LICZ­BA PROJEKTU:
200 KUR

MIEJ­SCE:
NAIRO­BI, KENIA

NR PRO­JEK­TU: 28/2019

WIĘCEJ... 
SPRZĘT DLA SZPITALA

LICZ­BA PROJEKTU:
2 URZĄDZENIA

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 27/2019

WIĘCEJ... 
WYPO­SA­ŻE­NIE SZPITALA

LICZ­BA PROJEKTU:
127 000 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 26/2019

WIĘCEJ... 
POD­RĘCZ­NI­KI DLA SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
325 DZIECI

MIEJ­SCE:
ESSIENG­BOT, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 25/2019

WIĘCEJ... 
JADAL­NIA DLA PRZEDSZKOLA

LICZ­BA PROJEKTU:
80 DZIECI

MIEJ­SCE:
MAGAN­ZO, TANZANIA

NR PRO­JEK­TU: 24/2019

WIĘCEJ... 
FIL­TRY DO STUDNI

LICZ­BA PROJEKTU:
12 100 EURO

MIEJ­SCE:
KOLAN­G’A, TANZANIA

NR PRO­JEK­TU: 23/2019

WIĘCEJ... 
CHŁOD­NIA DLA FARMY

LICZ­BA PROJEKTU:
7200 DOLARÓW

MIEJ­SCE:
KASI­SI, ZAMBIA

NR PRO­JEK­TU: 22/2019

WIĘCEJ... 
ROZ­BU­DO­WA SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
248 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
BUN­DO­LI, GHANA

NR PRO­JEK­TU: 21/2019

WIĘCEJ... 
HODOW­LA KRÓLIKÓW

LICZ­BA PROJEKTU:
2000 ZŁ

MIEJ­SCE:
KITHA­TU, KENIA

NR PRO­JEK­TU: 20/2019

WIĘCEJ... 
USG DLA SZPITALA

LICZ­BA PROJEKTU:
420 PORODÓW/ROK

MIEJ­SCE:
WIA­GA, GHANA

NR PRO­JEK­TU: 19/2019

WIĘCEJ... 
AGRE­GAT DLA SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
15 050 ZŁ

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 18/2019

WIĘCEJ... 
DOM DZIEC­KA

LICZ­BA PROJEKTU:
30 DZIECI

MIEJ­SCE:
AYOS, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 17/2019

WIĘCEJ... 
WYPO­SA­ŻE­NIE STOLARNI

LICZ­BA PROJEKTU:
10 STOŁÓW

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 16/2019

WIĘCEJ... 
WYPO­SA­ŻE­NIE SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
468 DZIECI

MIEJ­SCE:
BOUBA-DJA­­RA, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 15/2019

WIĘCEJ... 
TRANS­PORT ŻYWNOŚCI

LICZ­BA PROJEKTU:
8 TON

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 14/2019

WIĘCEJ... 
SPRZĘT DLA SZPITALA

LICZ­BA PROJEKTU:
2 URZĄDZENIA

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 13/2019

WIĘCEJ... 
PIĘ­TRO SZPITALA

LICZ­BA PROJEKTU:
20 750 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 12/2019

WIĘCEJ... 
SPRZĘT DLA PRZYCHODNI

LICZ­BA PROJEKTU:
2 URZĄDZENIA

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 11/2019

WIĘCEJ... 
EDU­KA­CJA DZIECI

LICZ­BA PROJEKTU:
68 000 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 10/2019

WIĘCEJ... 
REMONT PRZY­CHOD­NI

LICZ­BA PROJEKTU:
36 500 PACJENTÓW/ROK

MIEJ­SCE:
KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 09/2019

WIĘCEJ... 
WAL­KA Z EPI­DE­MIĄ ODRY

LICZ­BA PROJEKTU:
1800 PACJENTÓW

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 08/2019

WIĘCEJ... 
WYPO­SA­ŻE­NIE WARSZTATÓW

LICZ­BA PROJEKTU:
6 KOMPUTERÓW

MIEJ­SCE:
KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 07/2019

WIĘCEJ... 
STO­ŁÓW­KA DLA SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
500 UCZENNIC

MIEJ­SCE:
CHA­MU­KA, ZAMBIA

NR PRO­JEK­TU: 06/2019

WIĘCEJ... 
ZAPLE­CZE DLA PRZYCHODNI

LICZ­BA PROJEKTU:
28 150 EURO

MIEJ­SCE:
GMAS­SA­DJO­UN, TOGO

NR PRO­JEK­TU: 05/2019

WIĘCEJ... 
DOŻY­WIA­NIE DZIECI

LICZ­BA PROJEKTU:
300 DZIECI

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 04/2019

WIĘCEJ... 
LABO­RA­TO­RIUM W BEREVO

LICZ­BA PROJEKTU:
4 POMIESZCZENIA

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 03/2019

WIĘCEJ... 
REMONT SZKO­ŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
103 M MURU

MIEJ­SCE:
NGA­OUN­DAYE, RŚA

NR PRO­JEK­TU: 02/2019

WIĘCEJ... 
KARET­KA DLA SZPITALA

LICZ­BA PROJEKTU:
11 100 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 01/2019

WIĘCEJ...