Projekty zrealizowane

header
Projekty zrealizowane
Fot.: Jaga Mączka
Projekty zrealizowane
Projekty zrealizowane
Fot.: Jaga Mączka
Budowa fermy świń i kurczaków w Koupela (Burkina Faso)
FER­MA ŚWIŃ I KURCZAKÓW

LICZ­BA PROJEKTU:
50 KURCZAKÓW

MIEJ­SCE:
BUR­KI­NA FASO

NR PRO­JEK­TU: 13/2024

WIĘCEJ... 
Zakup paneli słonecznych dla przedszkola w Kayanza (Burundi)
SOLA­RY DLA PRZEDSZKOLA

LICZ­BA PROJEKTU:
4 PANE­LE SŁONECZNE

MIEJ­SCE:
BURUNDI

NR PRO­JEK­TU: 10/2024

WIĘCEJ... 
Warsztaty edukacyjne w Świętochłowicach (Polska)
WARSZ­TA­TY

LICZ­BA PROJEKTU:
4 SZKOŁY

MIEJ­SCE:
POLSKA

NR PRO­JEK­TU: 19/2024

WIĘCEJ... 
Dożywianie 1760 głodnych dzieci na Madagaskarze
DOŻY­WIA­NIE 1760 DZIE­CI NA MADAGASKARZE

LICZ­BA PROJEKTU:
1760 POSIŁ­KÓW NA DZIEŃ

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 9/2024

WIĘCEJ... 
Dom Matki i Dziecka Agandi w Mbarara (Uganda)
DOM MAT­KI I DZIECKA

LICZ­BA PROJEKTU:
3 PARY DRZWI

MIEJ­SCE:
UGANDA

NR PRO­JEK­TU: 17/2024

WIĘCEJ... 
Okładzina na bloku operacyjnym szpitala w Mampikony (Madagaskar)
OKŁA­DZI­NA NA BLO­KU OPERACYJNYM

LICZ­BA PROJEKTU:
12 717 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 07/2024

WIĘCEJ... 
Pompy dla fermy edukacyjnej w Anivorano (Madagaskar)
POM­PY DLA FERMY

LICZ­BA PROJEKTU:
3 POMPY

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 5/2024

WIĘCEJ... 
Biblioteczka afrykańska
BIBLIO­TECZ­KA AFRYKAŃSKA

LICZ­BA PROJEKTU:
100 KSIĄŻEK

MIEJ­SCE:
KRAKÓW

NR PRO­JEK­TU: 4/2024

WIĘCEJ... 
Wsparcie budowy szpitala w Mampikony (Madagaskar)
WSPAR­CIE BUDO­WY SZPITALA

LICZ­BA PROJEKTU:
50 000 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 3/2024

WIĘCEJ... 
Budowa 5 studni na Madagaskarze
BUDO­WA 5 STUDNI

LICZ­BA PROJEKTU:
5 STUDNI

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 02/2024

WIĘCEJ... 
To już wszyst­kie zre­ali­zo­wa­ne projekty.

Rok 2024:

Budowa fermy świń i kurczaków w Koupela (Burkina Faso)
FER­MA ŚWIŃ I KURCZAKÓW

LICZ­BA PROJEKTU:
50 KURCZAKÓW

MIEJ­SCE:
BUR­KI­NA FASO

NR PRO­JEK­TU: 13/2024

WIĘCEJ... 
Zakup paneli słonecznych dla przedszkola w Kayanza (Burundi)
SOLA­RY DLA PRZEDSZKOLA

LICZ­BA PROJEKTU:
4 PANE­LE SŁONECZNE

MIEJ­SCE:
BURUNDI

NR PRO­JEK­TU: 10/2024

WIĘCEJ... 
Warsztaty edukacyjne w Świętochłowicach (Polska)
WARSZ­TA­TY

LICZ­BA PROJEKTU:
4 SZKOŁY

MIEJ­SCE:
POLSKA

NR PRO­JEK­TU: 19/2024

WIĘCEJ... 
Dożywianie 1760 głodnych dzieci na Madagaskarze
DOŻY­WIA­NIE 1760 DZIE­CI NA MADAGASKARZE

LICZ­BA PROJEKTU:
1760 POSIŁ­KÓW NA DZIEŃ

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 9/2024

WIĘCEJ... 
Dom Matki i Dziecka Agandi w Mbarara (Uganda)
DOM MAT­KI I DZIECKA

LICZ­BA PROJEKTU:
3 PARY DRZWI

MIEJ­SCE:
UGANDA

NR PRO­JEK­TU: 17/2024

WIĘCEJ... 
Okładzina na bloku operacyjnym szpitala w Mampikony (Madagaskar)
OKŁA­DZI­NA NA BLO­KU OPERACYJNYM

LICZ­BA PROJEKTU:
12 717 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 07/2024

WIĘCEJ... 
Pompy dla fermy edukacyjnej w Anivorano (Madagaskar)
POM­PY DLA FERMY

LICZ­BA PROJEKTU:
3 POMPY

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 5/2024

WIĘCEJ... 
Biblioteczka afrykańska
BIBLIO­TECZ­KA AFRYKAŃSKA

LICZ­BA PROJEKTU:
100 KSIĄŻEK

MIEJ­SCE:
KRAKÓW

NR PRO­JEK­TU: 4/2024

WIĘCEJ... 
Wsparcie budowy szpitala w Mampikony (Madagaskar)
WSPAR­CIE BUDO­WY SZPITALA

LICZ­BA PROJEKTU:
50 000 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 3/2024

WIĘCEJ... 
Budowa 5 studni na Madagaskarze
BUDO­WA 5 STUDNI

LICZ­BA PROJEKTU:
5 STUDNI

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 02/2024

WIĘCEJ... 
To już wszyst­kie pro­jek­ty zre­ali­zo­wa­ne w tym roku.

Rok 2023:

Odbudowa przedszkola w Dimako (Kamerun)
ODBU­DO­WA PRZEDSZKOLA

LICZ­BA PROJEKTU:
2 BUDYNKI

MIEJ­SCE:
KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 50/2023

WIĘCEJ... 
Budowa oddziału położniczego w Pathole Caki (DR Konga)
BUDO­WA PORODÓWKI

LICZ­BA PROJEKTU:
1 ODDZIAŁ

MIEJ­SCE:
DR KONGA

NR PRO­JEK­TU: 49/2023

WIĘCEJ... 
Maszyny do szycia dla dziewcząt w Rwandzie
MASZY­NY DO SZYCIA

LICZ­BA PROJEKTU:
120 MASZYN

MIEJ­SCE:
RWANDA

NR PRO­JEK­TU: 48/2023

WIĘCEJ... 
Wsparcie centrum edukacyjnego w slumsach Kampali (Uganda)
WYPO­SA­ŻE­NIE PRACOWNI

LICZ­BA PROJEKTU:
8 KOMPUTERÓW

MIEJ­SCE:
UGANDA

NR PRO­JEK­TU: 47/2023

WIĘCEJ... 
Woda pitna dla wsi Bolomakote (Burkina Faso)
STUD­NIA I ZBIORNIK

LICZ­BA PROJEKTU:
17 RODZIN

MIEJ­SCE:
BUR­KI­NA FASO

NR PRO­JEK­TU: 46/2023

WIĘCEJ... 
Wyposażenie szkoły w Kafue oraz salonu fryzjerskiego w Kabwe (Zambia)
WYPO­SA­ŻE­NIE SZKO­ŁY I SALO­NU FRYZJERSKIEGO

LICZ­BA PROJEKTU:
50 ŁAWEK

MIEJ­SCE:
ZAMBIA

NR PRO­JEK­TU: 45/2023

WIĘCEJ... 
Panele słoneczne w szkole podstawowej w Tapac (Uganda)
SOLA­RY DLA SZKO­ŁY PODSTAWOWEJ

LICZ­BA PROJEKTU:
369 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
UGANDA

NR PRO­JEK­TU: 44/2023

WIĘCEJ... 
Ukończenie budowy szkoły w slumsie Korongocho (Nairobi, Kenia)
SZKO­ŁA W SLUMSACH

LICZ­BA PROJEKTU:
579 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
KENIA

NR PRO­JEK­TU: 43/2023

WIĘCEJ... 
Woda dla szpitala w Mampikony (Madagaskar)
WODA DLA SZPITALA

LICZ­BA PROJEKTU:
2 CYSTERNY

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 42/2023

WIĘCEJ... 
Prąd dla szpitala w Mampikony (Madagaskar)
PRĄD DLA SZPITALA

LICZ­BA PROJEKTU:
7 SŁUPÓW

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 41/2023

WIĘCEJ... 
To już wszyst­kie pro­jek­ty zre­ali­zo­wa­ne w tym roku.

Rok 2022:

Budowa szkoły w Koudandeng (Kamerun)
BUDO­WA SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
430 DZIECI

MIEJ­SCE:
KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 58/2022

WIĘCEJ... 
Budowa dormitorium dla uczniów w Soroti (Uganda)
DORMI­TO­RIUM DLA UCZNIÓW 

LICZ­BA PROJEKTU:
40 UCZNIÓW
MIEJ­SCE:
UGANDA
ROK: 57/2022

WIĘCEJ... 
Projekt edukacyjny oraz zachęcający do dobroczynności i wolontariatu (Polska)
PRO­JEKT EDUKACYJNY

LICZ­BA PROJEKTU:
28 WPI­SÓW BLOGA

MIEJ­SCE:
POLSKA

ROK: 56/2022

WIĘCEJ... 
STUD­NIA DLA SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
20 M GŁĘBOKOŚCI

MIEJ­SCE:
KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 55/2022

WIĘCEJ... 
Budowa centrum dla kobiet w Kiabakari (Tanzania)
CEN­TRUM DLA KOBIET

LICZ­BA PROJEKTU:
470 000 PLN

MIEJ­SCE:
TANZANIA

NR PRO­JEK­TU: 54/2022

WIĘCEJ... 
Prosimy o przekazanie 1% podatku za rok 2021 na pomoc Afryce
BUDO­WA STUDNI

LICZ­BA PROJEKTU:
10 STUDNI

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 53/2022

WIĘCEJ... 
Magazyny rolne w Anivorano (Madagaskar)
MAGA­ZY­NY DLA FERMY

LICZ­BA PROJEKTU:
29 468 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 52/2022

WIĘCEJ... 
Wsparcie przychodni zdrowia w Ayos (Kamerun)
WSPAR­CIE LABORATORIUM

LICZ­BA PROJEKTU:
300 DZIECI

MIEJ­SCE:
KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 51/2022

WIĘCEJ... 
Ławki dla dla szkoły w Mahajanga (Madagaskar)
ŁAW­KI SZKOLNE

LICZ­BA PROJEKTU:
6O ŁAWEK

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 50/2022

WIĘCEJ... 
Rozbudowa Szkolnego Gospodarstwa Rolnego przy szkole w Chamuka (Zambia)
ROZ­BU­DO­WA CHLEWNI

LICZ­BA PROJEKTU:
6O PROSIĄT

MIEJ­SCE:
ZAMBIA

NR PRO­JEK­TU: 49/2022

WIĘCEJ... 
To już wszyst­kie pro­jek­ty zre­ali­zo­wa­ne w tym roku.

Rok 2021:

Zakup samochodu dla szkół w rejonie Abong Mbang (Kamerun)
SAMO­CHÓD DLA SZKÓŁ

LICZ­BA PROJEKTU:
6000 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 56/2021

WIĘCEJ... 
Pomoc dla centrum dla osób bezdomnych w Lusace (Zambia)
WSPAR­CIE OSÓB BEZDOMNYCH

LICZ­BA PROJEKTU:
351 367 PLN

MIEJ­SCE:
LUSA­KA, ZAMBIA

NR PRO­JEK­TU: 55/2021

WIĘCEJ... 
Budowa oraz wyposażenie kuchni i stołówki przy szkole w Ampananina (Madagaskar)
KUCH­NIA I STO­ŁÓW­KA SZKOLNA

LICZ­BA PROJEKTU:
150 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 54/2021

WIĘCEJ... 
Wykończenie dachu szkoły w Djouth (Kamerun)
WYKOŃ­CZE­NIE DACHU SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
300 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
DJO­UTH, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 53/2021

WIĘCEJ... 
Rozbudowa gimnazjum w Mbaikoro (Czad)
ROZ­BU­DO­WA GIMNAZJUM

LICZ­BA PROJEKTU:
130 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
MBA­IKO­RO, CZAD

NR PRO­JEK­TU: 52/2021

WIĘCEJ... 
Kuchnia i stołówka przy szkole w Kirrudu (Uganda)
PRZY­SZKOL­NA KUCHNIA

LICZ­BA PROJEKTU:
230 DZIECI

MIEJ­SCE:
KIR­RU­DU, UGANDA

NR PRO­JEK­TU: 51/2021

WIĘCEJ... 
Przychodnia lekarska w Adjengre (Togo)
WYPO­SA­ŻE­NIE PRZYCHODNI

LICZ­BA PROJEKTU:
35 ŁÓŻEK

MIEJ­SCE:
ADJEN­GRE, TOGO

NR PRO­JEK­TU: 50/2021

WIĘCEJ... 
Przychodnia lekarska w Kinszasie w (DR Konga)
BUDO­WA PRZYCHODNI

LICZ­BA PROJEKTU:
123 000 PLN

MIEJ­SCE:
KIN­SZA­SA, DR KONGA

NR PRO­JEK­TU: 49/2021

WIĘCEJ... 
Budowa sali lekcyjnej w Abong Mbang (Kamerun)
SALA LEK­CYJ­NA

LICZ­BA PROJEKTU:
299 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 47/2021

WIĘCEJ... 
Sprzęt dla porodówki w Kpakpame (Benin)
SPRZĘT DLA PORODÓWKI

LICZ­BA PROJEKTU:
3 INKUBATORY

MIEJ­SCE:
KPAK­PA­ME, BENIN

NR PRO­JEK­TU: 48/2021

WIĘCEJ... 

Rok 2020:

Posiłki dla więźniów w Port-Berge (Madagaskar)
POSIŁ­KI DLA WIĘŹNIÓW

LICZ­BA PROJEKTU:
50 OSADZONYCH

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 58/2020

WIĘCEJ... 
2 studnie na fermie w Mahitsy (Madagaskar)
2 STUD­NIE W MAHITSY

LICZ­BA PROJEKTU:
9000 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 57/2020

WIĘCEJ... 
Podręczniki dla szkoły w Kiabakari (Tanzania)
POD­RĘCZ­NI­KI DLA SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
28 KLAS

MIEJ­SCE:
TANZANIA

NR PRO­JEK­TU: 56/2020

WIĘCEJ... 
PRA­CE PRZY SZPITALU

LICZ­BA PROJEKTU:
25 000 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 55/2020

WIĘCEJ... 
Rozbudowa gospodarstwa rolnego przy szkole w Chamuka (Zambia)
STAW RYB­NY PRZY SZKOLE

LICZ­BA PROJEKTU:
3 HEKTARY

MIEJ­SCE:
CHA­MU­KA, ZAMBIA

NR PRO­JEK­TU: 54/2020

WIĘCEJ... 
Dach dla domu kobiet w Pandienou-Lehar (Senegal)
DACH DLA DOMU KOBIET

LICZ­BA PROJEKTU:
10 418 EURO

MIEJ­SCE:
SENEGAL

NR PRO­JEK­TU: 53/2020

WIĘCEJ... 
Sondy dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)
SON­DY DLA SZPITALA

LICZ­BA PROJEKTU:
3 SONDY

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 52/2020

WIĘCEJ... 
Zaprzęg dla fermy edukacyjnej w Anivorano (Madagaskar)
ZAPRZĘG DLA FERMY

LICZ­BA PROJEKTU:
2 ZEBU

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 51/2020

WIĘCEJ... 
Gabinet medyczny w centrum formacji zawodowej dla dzieci ulicy w Antananarywie (Madagaskar)
GABI­NET DLA DZIE­CI ULICY

LICZ­BA PROJEKTU:
300 DZIECI

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 50/2020

WIĘCEJ... 
Budowa studni w Antsohikiely i Croisement Malakialina (Madagaskar)
DWIE STUD­NIE

LICZ­BA PROJEKTU:
18 000 ZŁ

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 49/2020

WIĘCEJ... 
To już wszyst­kie pro­jek­ty zre­ali­zo­wa­ne w tym roku.

Rok 2019:

Wspófinansowanie karetki dla Mampikony (Madagaskar)
ZAKUP KARET­KI

LICZ­BA PROJEKTU:
17 320 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 47/2019

WIĘCEJ... 
Leczenie pacjentów na Madagaskarze
LECZE­NIE PACJENTÓW

LICZ­BA PROJEKTU:
16 000 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 46/2019

WIĘCEJ... 
PRO­JEKT EDUKACYJNY

LICZ­BA PROJEKTU:
21 WARSZTATÓW

MIEJ­SCE:
POLSKA

NR PRO­JEK­TU: 45/2019

WIĘCEJ... 
Budowa studni w Ambohidratrimo i Antsirabe (Madagaskar)
STUD­NIE DLA SZPI­TA­LA I SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
9 STUDNI

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 44/2019

WIĘCEJ... 
STUD­NIE GŁĘBINOWE

LICZ­BA PROJEKTU:
3 STUDNIE

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 43/2019

WIĘCEJ... 
Budowa porodówki w Mandiavato (Madagaskar)
PORO­DÓW­KA W MANDIAVATO

LICZ­BA PROJEKTU:
1500 PORODÓW

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 42/2019

WIĘCEJ... 
SANI­TA­RIA­TY DLA SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
200 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 41/2019

WIĘCEJ... 
OBO­RA PRZYSZKOLNA

LICZ­BA PROJEKTU:
150 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
SUB­U­KI, KENIA

NR PRO­JEK­TU: 40/2019

WIĘCEJ... 
STUD­NIA DLA TRĘDOWATYCH

LICZ­BA PROJEKTU:
1O CHORYCH

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 39/2019

WIĘCEJ... 
SPRZĘT DLA RYBAKÓW

LICZ­BA PROJEKTU:
1 ŁÓDKA

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 38/2019

WIĘCEJ... 
To już wszyst­kie pro­jek­ty zre­ali­zo­wa­ne w tym roku.

Rok 2018:

PRO­JEKT EDUKACYJNY

LICZ­BA PROJEKTU:
1800 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
POLSKA

NR PRO­JEK­TU: 30/2018

WIĘCEJ... 
MISJA MEDYCZ­NA

LICZ­BA PROJEKTU:
470 KONSULTACJI

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 29/2018

WIĘCEJ... 
STUD­NIE GŁĘBINOWE

LICZ­BA PROJEKTU:
3 STUDNIE

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 28/2018

WIĘCEJ... 
EDU­KA­CJA DZIECI

LICZ­BA PROJEKTU:
35 400 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 27/2018

WIĘCEJ... 
BUDY­NEK SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
78 000 ZŁ

MIEJ­SCE:
KIRUD­DU, UGANDA

NR PRO­JEK­TU: 26/2018

WIĘCEJ... 
REMONT PRZED­SZKO­LA

LICZ­BA PROJEKTU:
100 DZIECI

MIEJ­SCE:
BER­TO­UA, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 25/2018

WIĘCEJ... 
ZAKUP LEKÓW

LICZ­BA PROJEKTU:
3000 ZŁ

MIEJ­SCE:
KPAN­GAN­ZI­PIO, TOGO

NR PRO­JEK­TU: 24/2018

WIĘCEJ... 
WIO­SKI DLA TRĘDOWATYCH

LICZ­BA PROJEKTU:
10 DOMÓW

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 23/2018

WIĘCEJ... 
SOLA­RY DLA PRZYCHODNI

LICZ­BA PROJEKTU:
2000 EURO

MIEJ­SCE:
NDE­LE­LE, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 22/2018

WIĘCEJ... 
Ciężarówka dla Centrum Dzieci Ulicy w Antananarivo (Madagaskar)
CIĘ­ŻA­RÓW­KA DLA CEN­TRUM DZIE­CI ULICY

LICZ­BA PROJEKTU:
300 DZIECI

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 21/2018

WIĘCEJ... 
To już wszyst­kie pro­jek­ty zre­ali­zo­wa­ne w tym roku.

Rok 2017:

WYPO­SA­ŻE­NIE CEN­TRUM DZIECI

LICZ­BA PROJEKTU:
300 DZIECI

MIEJ­SCE:
KITHA­TU, KENIA

NR PRO­JEK­TU: 30/2017

WIĘCEJ... 
RATO­WA­NIE DZIECI

LICZ­BA PROJEKTU:
400 ZŁ/M‑C

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 29/2017

WIĘCEJ... 
PAWI­LON DLA SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
1800 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
ABONG-MBANG, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 28/2017

WIĘCEJ... 
SAMO­CHÓD DLA PRZYCHODNI

LICZ­BA PROJEKTU:
73 000 PACJENTÓW

MIEJ­SCE:
WIA­GA, GHANA

NR PRO­JEK­TU: 27/2017

WIĘCEJ... 
Budowa szkoły w Dorze (Etiopia)Budowa szkoły w Dorze (Etiopia)
WSPAR­CIE SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
172 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
DORZE, ETIOPIA

NR PRO­JEK­TU: 26/2017

WIĘCEJ... 
POMOC DLA HELEN

LICZ­BA PROJEKTU:
2000 ZŁ

MIEJ­SCE:
NGU­ELE­MEN­DO­UKI, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 25/2017

WIĘCEJ... 
SPA­WAR­KA DLA JEANA

LICZ­BA PROJEKTU:
5700 ZŁ

MIEJ­SCE:
MBA­IKO­RO, CZAD

NR PRO­JEK­TU: 24/2017

WIĘCEJ... 
Współfinansowanie odwiertu studni w Kwamneke-Kolana (Tanzania)
ODWIERT STUD­NI

LICZ­BA PROJEKTU:
12 000 ZŁ

MIEJ­SCE:
KWAM­NE­KE, TANZANIA

NR PRO­JEK­TU: 23/2017

WIĘCEJ... 
MISJA MEDYCZ­NA

LICZ­BA PROJEKTU:
1560 KONSULTACJI

MIEJ­SCE:
SANG­ME­LIN, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 22/2017

WIĘCEJ... 
DWIE CYSTER­NY

LICZ­BA PROJEKTU:
600 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
GATA­RA, BURUNDI

NR PRO­JEK­TU: 21/2017

WIĘCEJ... 
To już wszyst­kie pro­jek­ty zre­ali­zo­wa­ne w tym roku.

Rok 2016:

TOA­LE­TY DLA SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
9 TOALET

MIEJ­SCE:
SUB­U­KI, KENIA

NR PRO­JEK­TU: 21/2016

WIĘCEJ... 
Budowa szkoły w Kiruddu (Uganda)
BUDO­WA SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
60 000 ZŁ

MIEJ­SCE:
KIRUD­DU, UGANDA

NR PRO­JEK­TU: 20/2016

WIĘCEJ... 
SPRZĘT DLA SZPITALA

LICZ­BA PROJEKTU:
9 800 ZŁ

MIEJ­SCE:
NKAW­KAW, GHANA

NR PRO­JEK­TU: 19/2016

WIĘCEJ... 
AKCJA ODRO­BA­CZA­NIA

LICZ­BA PROJEKTU:
10 000 PACJENTÓW

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 18/2016

WIĘCEJ... 
HODOW­LA DROBIU

LICZ­BA PROJEKTU:
7042 ZŁ

MIEJ­SCE:
JAUN­DE, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 17/2016

WIĘCEJ... 
APA­RAT DO ELEKTROFOREZY

LICZ­BA PROJEKTU:
1500 PACJENTÓW/M‑C

MIEJ­SCE:
LOME, TOGO

NR PRO­JEK­TU: 16/2016

WIĘCEJ... 
REMONT SZKO­ŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
1000 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 15/2016

WIĘCEJ... 
WYPO­SA­ŻE­NIE PRZYCHODNI

LICZ­BA PROJEKTU:
20 042 ZŁ

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 14/2016

WIĘCEJ... 
SAMO­CHÓD DLA PRZYCHODNI

LICZ­BA PROJEKTU:
50 ŁÓŻEK

MIEJ­SCE:
RUSHA­KA, RWANDA

NR PRO­JEK­TU: 13/2016

WIĘCEJ... 
KSIĄŻ­KI DLA ŚWIETLICY

LICZ­BA PROJEKTU:
100 DZIECI

MIEJ­SCE:
BOUAR, RŚA

NR PRO­JEK­TU: 12/2016

WIĘCEJ... 
To już wszyst­kie pro­jek­ty zre­ali­zo­wa­ne w tym roku.

Rok 2015:

Dożywianie sierot
DOŻY­WIA­NIE SIEROT

LICZ­BA PROJEKTU:
1887 ZŁ

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 21/2015

WIĘCEJ... 
SZKO­ŁA STOLARSKA

LICZ­BA PROJEKTU:
40 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 20/2015

WIĘCEJ... 
Remont szkoły w Mampikony (Madagaskar)
REMONT SZKO­ŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
110 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 19/2015

WIĘCEJ... 
BUDO­WA PRZYCHODNI

LICZ­BA PROJEKTU:
72 034 ZŁ

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 18/2015

WIĘCEJ... 
WODA DLA TOANASINA

LICZ­BA PROJEKTU:
20 M ODWIERTU

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 17/2015

WIĘCEJ... 
Budowa olejarni w Ayos (Kamerun)
BUDO­WA OLEJARNI

LICZ­BA PROJEKTU:
5 HA UPRAW

MIEJ­SCE:
AYOS, MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 16/2015

WIĘCEJ... 
Sprzęt laboratoryjny dla ośrodka zdrowia w Chamilali (Zambia)
SPRZĘT DLA PRZYCHODNI

LICZ­BA PROJEKTU:
12 ŁÓŻEK

MIEJ­SCE:
CHA­MI­LA­LI, ZAMBIA

NR PRO­JEK­TU: 15/2015

WIĘCEJ... 
Remont i uruchomienie młyna w Helocie (Togo)
URU­CHO­MIE­NIE MŁYNA

LICZ­BA PROJEKTU:
2 SILNIKI

MIEJ­SCE:
HELO­TA, TOGO

NR PRO­JEK­TU: 14/2015

WIĘCEJ... 
POMOC LABO­RA­TO­RIOM

LICZ­BA PROJEKTU:
3 OŚROD­KI ZDROWIA

MIEJ­SCE:
TOGO

NR PRO­JEK­TU: 13/2015

WIĘCEJ... 
PORO­DÓW­KA W DOKPALE

LICZ­BA PROJEKTU:
200 PORO­DÓW ROCZNIE

MIEJ­SCE:
WYBRZE­ŻE KOŚCI SŁONIOWEJ

NR PRO­JEK­TU: 12/2015

WIĘCEJ... 
To już wszyst­kie pro­jek­ty zre­ali­zo­wa­ne w tym roku.

Rok 2014:

Sprzęt laboratoryjny dla ośrodka zdrowia w Chamilali (Zambia)
OŚRO­DEK ZDROWIA

LICZ­BA PROJEKTU:
300 PACJENTÓW/M‑C

MIEJ­SCE:
CHA­MI­LA­LI, ZAMBIA

NR PRO­JEK­TU: 13/2014

WIĘCEJ... 
POMOC DLA SIEROCIŃCA

LICZ­BA PROJEKTU:
30 DZIECI

MIEJ­SCE:
KISU­MU, KENIA

NR PRO­JEK­TU: 12/2014

WIĘCEJ... 
Maszyny brajlowskie dla niewidomych dzieci z Kibeho (Rwanda)
MASZY­NY BRAJLOWSKIE

LICZ­BA PROJEKTU:
40 MASZYN

MIEJ­SCE:
KIBE­HO, RWANDA

NR PRO­JEK­TU: 11/2014

WIĘCEJ... 
Go­spo­dar­stwo dla domu sie­rot w Mam­pi­kony (Madagaskar)
GOSPO­DAR­STWO ROLNE

LICZ­BA PROJEKTU:
2900 SADZONEK

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 10/2014

WIĘCEJ... 
Kolektory solarne dla ośrodka zdrowia w Essengu (Kamerun)
SOLA­RY DLA PRZYCHODNI

LICZ­BA PROJEKTU:
25 PACJEN­TÓW DZIENNIE

MIEJ­SCE:
ESSENG, KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 09/2014

WIĘCEJ... 
Odbudowa szkoły dla 550 uczniów w Andilambe (Madagaskar)
ODBU­DO­WA SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
550 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 08/2014

WIĘCEJ... 
Wyżywienie dla mieszkańców domu dziecka na Madagaskarze
POMOC DLA DOMU DZIECKA

LICZ­BA PROJEKTU:
300 DZIECI

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 07/2014

WIĘCEJ... 
OPE­RA­CJA LUCA

LICZ­BA PROJEKTU:
8500 ZŁ

MIEJ­SCE:
ESSO­HA­NA­MA, TOGO

NR PRO­JEK­TU: 06/2014

WIĘCEJ... 
ODBU­DO­WA SZKOŁY

LICZ­BA PROJEKTU:
30 ABSOLWENTEK

MIEJ­SCE:
PAGO­UDA, TOGO

NR PRO­JEK­TU: 05/2014

WIĘCEJ... 
BUDO­WA PRZEDSZKOLA

LICZ­BA PROJEKTU:
40 DZIECI

MIEJ­SCE:
AWAN­DJE­LO, TOGO

NR PRO­JEK­TU: 04/2014

WIĘCEJ... 
To już wszyst­kie pro­jek­ty zre­ali­zo­wa­ne w tym roku.