Nasze działania w mediach

Nasze działania w mediach
Nasze działania w mediach

Rok 2020:

Radio Eska
ROK: 2020
Gość Nie­dziel­ny

ROK: 2020

Wnp.pl
ROK: 2020
TVP Kra­ków

ROK: 2020

Wnp.pl
ROK: 2020
Radio Plus
ROK: 2020
Gaze­ta Kra­kow­ska

ROK: 2020

Radio Kra­ków
ROK: 2020

Rok 2019:

Gość Nie­dziel­ny

ROK: 2019

Radio Mary­ja
ROK: 2019
Radio Eska
ROK: 2019
Dzien­nik Pol­ski. Maga­zyn

ROK: 2019

Radio eM
ROK: 2019
Dzien­nik Pol­ski
ROK: 2019
Nasze Mia­sto

ROK: 2019

Gaze­ta Lekar­ska
ROK: 2019
Pol­ska Times
ROK: 2019
Rynek Zdro­wia

ROK: 2019

TVP3
ROK: 2019
TVP Info
ROK: 2019
Halo Radio

ROK: 2019

Radio Kra­ków (audy­cja)
ROK: 2019
Radio Kra­ków (cykl rela­cji)
ROK: 2019
Sprę­żyn­ka. Pismo stu­den­tów UE w Kra­ko­wie
ROK: 2019
Gaze­ta Lubu­ska

ROK: 2019

Rok 2018:

Apo­stol­stwo Cho­rych
ROK: 2018