Nasze działania w mediach

header
Nasze działania w mediach
Nasze działania w mediach

Rok 2021:

Gaze­ta Krakowska

ROK: 2021

wnp.pl
ROK: 2021
Radio Kra­ków
ROK: 2021
Gość Nie­dziel­ny

ROK: 2021

Gość Nie­dziel­ny

ROK: 2021

Radio Mary­ja
ROK: 2021
Por­tal Samorządowy
ROK: 2021
Radio Kra­ków
ROK: 2021
Gość Nie­dziel­ny

ROK: 2021

Radio Eska
ROK: 2021
TVP2
ROK: 2021
Wir­tu­al­ny Nowy Przemysł
ROK: 2021
POL­SKIE Radio
ROK: 2021
TVP2
ROK: 2021
Dzien­nik Polski

ROK: 2021

Rok 2020:

Farmer.pl
ROK: 2020
Gość Nie­dziel­ny

ROK: 2020

Radio Eska
ROK: 2020
Radio Eska
ROK: 2020
Gość Nie­dziel­ny

ROK: 2020

Wnp.pl
ROK: 2020
TVP Kra­ków

ROK: 2020

Wnp.pl
ROK: 2020
Radio Plus
ROK: 2020
Gaze­ta Krakowska

ROK: 2020

Radio Kra­ków
ROK: 2020
Radio Kra­ków
ROK: 2020
Gość Nie­dziel­ny

ROK: 2020

Mały Gość Niedzielny

ROK: 2020

Rok 2019:

Gość Nie­dziel­ny

ROK: 2019

Radio Mary­ja
ROK: 2019
Radio Eska
ROK: 2019
Dzien­nik Pol­ski. Magazyn

ROK: 2019

Radio eM
ROK: 2019
Dzien­nik Polski
ROK: 2019
Nasze Mia­sto

ROK: 2019

Gaze­ta Lekarska
ROK: 2019
Pol­ska Times
ROK: 2019
Rynek Zdro­wia

ROK: 2019

TVP3
ROK: 2019
TVP Info
ROK: 2019
Halo Radio

ROK: 2019

Radio Kra­ków (audy­cja)
ROK: 2019
Radio Kra­ków (cykl relacji)
ROK: 2019
Sprę­żyn­ka. Pismo stu­den­tów UE w Krakowie
ROK: 2019
Gaze­ta Lubuska

ROK: 2019

Rok 2018:

Apo­stol­stwo Chorych
ROK: 2018