Zakup łóżek i pościeli dla nowo powstającego szpitala w Mampikony (Madagaskar)

WYPOSAŻENIE SZPITALA

LICZBA PROJEKTU: 1570 SZT. POŚCIELI

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 29/2021

Dla budo­wa­ne­go i finan­so­wa­ne­go przez naszą Fun­da­cję szpi­ta­la w Mam­pi­ko­ny prze­ka­za­li­śmy 27 848,39 euro na zakup:

  • 50 łóżek
  • 50 mate­ra­cy z powło­ką z dermy
  • 40 koł­der
  • 140 koców
  • 400 ręcz­ni­ków
  • 1570 sztuk poście­li (prze­ście­ra­dła, poszewki)
  • 280 podu­szek 
Zakup łóżek i pościeli dla nowo powstającego szpitala w Mampikony (Madagaskar)

Stan budo­wy szpi­ta­la na lipiec 2021 r.