Łódka i sieci dla rybaków w Berevo (Madagaskar)

SPRZĘT DLA RYBAKÓW

LICZBA PROJEKTU: 1 ŁÓDKA

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 38/2019

Prze­ka­za­li­śmy 600 euro na pomoc dla lokal­nych ryba­ków na pro­win­cji Mada­ga­ska­ru. Wio­ska Bere­vo, leżą­ca nad rze­ką, jest dotknię­ta wyjąt­ko­wym ubó­stwem. Łód­ka i sie­ci będą narzę­dzia­mi zarob­ko­wa­nia dla ludzi, któ­rzy będą mogli teraz się samo­dziel­nie utrzymywać.