Woda dla szpitala w Mampikony (Madagaskar)

WODA DLA SZPITALA

LICZBA PROJEKTU: 2 CYSTERNY

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 42/2023

Zre­ali­zo­wa­li­śmy pro­jekt insta­la­cji wod­nej na tere­nie budu­ją­ce­go się szpi­ta­la w Mam­pi­ko­ny za 4437 euro.

Ta insta­la­cja nie była uję­ta w poprzed­nich kosz­to­ry­sach budo­wy. Pro­jekt obej­mu­je zakup i insta­la­cję dwóch cystern po 5000 litrów i dwa reduk­to­ry ciśnie­nia insta­la­cję rur.

Woda dla szpitala w Mampikony (Madagaskar)
Woda dla szpitala w Mampikony (Madagaskar)
Woda dla szpitala w Mampikony (Madagaskar)
Woda dla szpitala w Mampikony (Madagaskar)
Woda dla szpitala w Mampikony (Madagaskar)
Woda dla szpitala w Mampikony (Madagaskar)
Woda dla szpitala w Mampikony (Madagaskar)