Dożywianie sierot w Mampikony (Madagaskar)

DOŻYWIANIE SIEROT

LICZBA PROJEKTU: 1887 ZŁ

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 21/2015

Prze­ka­za­li­śmy jed­no­ra­zo­wą daro­wi­znę 1887 zł na zakup żyw­no­ści dla dzie­ci z sie­ro­ciń­ca w Mampikony.

Dożywianie sierot w Mampikony (Madagaskar)

 

Dożywianie sierot w Mampikony (Madagaskar)