Centrum medyczne w Abong Mbang (Kamerun)

Centrum medyczne w Abong Mbang (Kamerun)

https://pomocafryce.org/wp-content/uploads/2022/05/medyczne-w-abong-mbang-kamerun.mp4 Kobie­ty rodzą tu na uli­cach Trzy tygo­dnie leczy­łam cór­kę u sie­bie na wsi – mówi Madlen Ngel­le. – Nie było popra­wy: Lin­da sła­bła z dnia na dzień. Dopie­ro gdy dzię­ki pomo­cy dobrych ludzi dotar­łam do przy­chod­ni, oka­za­ło się, że cór­ka ma mala­rię i dur brzusz­ny. Dosta­ła dożyl­nie anty­bio­ty­ki, dla­te­go ma w rącz­ce wenflon, i nastą­pi­ła popra­wa. Chcia­ła­bym rodzić w porodówce […]

Gabinet lekarski (Togo)

GABI­NET LEKARSKI

LICZ­BA PROJEKTU:
1000 PODOPIECZNYCH

MIEJ­SCE:
SOKO­DE, TOGO

NR PRO­JEK­TU: 03/2016

Obora w Subuki (Kenia)

OBO­RA PRZYSZKOLNA

LICZ­BA PROJEKTU:
150 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
SUB­U­KI, KENIA

NR PRO­JEK­TU: 40/2019