Przelewy24 TEST

Nazwa pro­duk­tu: Dodat­ko­wy opis: Dodat­ko­we informacje...<br /> Do zapła­ty: Final Value:  Nazwa pro­duk­tu: Dodat­ko­wy opis: Dodat­ko­we informacje...<br /> Do zapłaty:

Gabinet lekarski (Togo)

GABI­NET LEKARSKI

LICZ­BA PROJEKTU:
1000 PODOPIECZNYCH

MIEJ­SCE:
SOKO­DE, TOGO

NR PRO­JEK­TU: 03/2016

Obora w Subuki (Kenia)

OBO­RA PRZYSZKOLNA

LICZ­BA PROJEKTU:
150 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
SUB­U­KI, KENIA

NR PRO­JEK­TU: 40/2019